Finans Nyhet

Kronans styrka avtar

Publicerad

Dollarna har försvagats mot de flesta valutor under de senaste två åren och trenden är fortsatt nedgång.

De tekniska indikatorerna är nere på låga nivåer, vilket innebär att det finns anledning att vara förberedd på en starkare dollar under våren och försommaren.

Analys Valutor

USD/SEK (6,39) är i en fallande trend, där den svenska kronan förstärks successivt Kraften i nedgången har avtagit under februari, där vi såg 6,35 kronor som lägst redan den 2 februari.

Därefter har vi fått en tillfällig uppgång som följts av en ny nedgång, som nu dels ska testa lågpunkten från den 2 februari och dels ska göra ett försök att bryta ned under denna nivå.

Annons

De tekniska momentumindikatorerna på vecko- och månadsbasis är hårt nedpressade och det betyder att vi under våren söker en lågpunkt som sannolikt kommer att hålla en längre tid och då under några månader.

Än så länge måste vi vänta ut den fallande trenden och se om vi kan få en lågpunkt ned mot 6,00 kronor. Det vi vet är att dollarn bottnade i intervallet 5,83-6,12 kronor under våren 2008.

Vi är därmed vaksamma på den 3-årsrytm som nu är aktuell under våren. Lägsta noteringen den gången blev 5,83 kronor den 22 april 2008.

Annons

EUR/SEK (8,80) var ned till 8,69 kronor som lägst den 17 februari. Detta var lägsta notering i hela nedgången sedan toppen vid 11,79 kronor den 6 mars 2009.

Det ger en nedgång på 3,10 kronor (-26,3 %) under denna tid på knappt 24 månader.

Vi ser nu kortsiktigt hur relationen håller på att stabiliseras och det tolkar jag som ett en bottenformation är på gång. Men då vi ännu inte fått ett trendbrott får vi inrikta oss på en ny möjlig lågpunkt under 8,69 kronor innan det hela är klart för en uppgång.

Annons

Momentumindikatorerna på vecko- och dagsbasis är nere på låga nivåer, vilket jag tolkar som att kronan har gjort sitt under våren. Kronan har stärkts under lång tid och marknaden brukar med jämna mellanrum ta hem vinster och jag bedömer det som troligt att vi får en sådan situation under våren.

EUR/USD (1,377) ligger i ett mellanläge med 1,40 dollar som motstånd och 1,35 dollar som stöd. De tekniska signalerna indikerar på en fortsatt uppgång men den ökande oron i Mellanöstern och Nordafrika gör att vi får vara beredda på en ökande överflyttning till dollar kan ske om oroligheterna trappas upp ytterligare.

Får vi en etablering under 1,34 dollar är det en indikation på att dollarn stärks och att denna rörelse kan fortsätta med en nedgång i relationen.

USD/JPY (82,48) har varit stigande en tid efter att vi fick in 80,24 yen som lägst den 1 november 2010. Dollarna har under vintern stärks mot yenen och vi fick se en uppgång till 84,51 yen den 15 december.

Under de senaste två månaderna har vi fått se en starkare yen som tagit ned relationen till aktuell nivå.

De tekniska indikatorerna visar på en fortsatt förstärkning av yenen en tid och det handlar egentligen om en stor bottenformation som nu under i stort sett de senaste fyra månaderna i intervallet 80,0-84,5 yen.

Kunskap om tiden

Många vill lära sig mer om olika sätt att tolka prisutvecklingen på inte bara råvaror utan även på aktiemarknaden och valutamarknaden.

Jag har under 15 års tid gett olika kurser inom området teknisk analys och har nu i vinter utvecklat kursmaterialet ytterligare.

Första kursomgången med det nya kursmaterialet ger jag i Göteborg den 16 mars och ger sedan samma kurser i Stockholm den 13 april.

I denna första omgång handlar det om grunderna inom teknisk analys även om vi snabbt kommer in på en fördjupning av flera analysmetoder.

Under året kommer jag sedan att ge de övriga kurserna i vågtolkning och vi ska även fördjupa oss i den mest intressanta variabeln, Tid. Med kunskap om tidscyklerna är vi bättre rustade för att hitta avgörande vändningar på börsen och även när det gäller råvaror och valutor.

Kurser –Utbildning Göteborg 16 mars

Grundkurs 1 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 13:00-14:45

Denna kurs tar upp de grundläggande kunskaperna inom TA med olika formationer, så som kilar, trianglar, rektanglar. Gångjärnstekniken, Glidande medeltal och inte minst trender och de viktiga trendbrotten.

Det är enormt viktigt att få trendbrotten bekräftade så tidigt som möjligt för att inte ligga fel inför avgörande vändningar

Pris: 880 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar endast 680 kr)

KURS BULL & BEAR

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 15:00-16:45

Hur fungerar BULL & BEAR-certifikaten med hävstång, risker och möjligheter.

Vilka certifikat finns? Omsättning, likviditet med flera frågor tas upp.

Pris: 600 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar endast 400 kr)

Grundskurs 2 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 17:00-18:45

Denna kurs tar upp de viktiga momentumindikatorerna och hur de fungerar. Vi fördjupar också kunskapen från kurs 1 med flera exempel.

Pris: 880 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar endast 680 kr)

Anmälan och frågor skickas till mona@tendens.se

Mer info på www.tendens.se

Annons