Ingångslönen för biträdande jurister klättrar uppåt.
Ingångslönen för biträdande jurister klättrar uppåt.
Lön

Krig om talangerna – storbyråer höjer ingångslönen drastiskt

Två av de ledande advokatbyråerna, Vinge och Mannheimer Swartling, höjer sina ingångslöner drastiskt. Från att ha haft en något lägre nivå än sina konkurrenter har de nu en något högre ingångsnivå. Den avgörande anledningen tycks vara att konkurrensen om de bästa talangerna har hårdnat rejält.

Uppdaterad 2017-03-06
Publicerad 2017-03-06

Vinge och Mannheimer Swartling, två av Sveriges största advokatbyråer, har höjt sina ingångslöner för biträdande jurister avsevärt. Vinge har enligt uppgifter till Realtid.se gjort den mest dratsiska höjningen, från 27.000 kronor till 31.500 kronor. Vi shar sökt Vinges vd Maria-Pia Hope utan resultat; byråns hr-chef Maria Andersson bekräftar dock att en höjning skett men vill inte gå in på detaljer. Deras presschef Kristian Sjöholm meddelar kortfattat att "företagets ersättningspaket är inget vi kommenterar".

Hos konkurrenten Mannheimer Swartling (MSA) är man inte lika hemlighetsfulla om sin nästan lika stora höjning från 28.000 kronor till 31.000 kronor. När Realtid.se kontaktar MSA:s vd Jan Dernestam bekräftar han och förklarar varför:
– Detta var en del av en större översyn av lönerna till våra biträdande jurister. Vi ser över våra löner med viss regelbundenhet men vi sneglar inte speciellt mycket på vad våra konkurrenter erbjuder, utan för en dialog med våra biträdande jurister för att hitta en nivå som både dessa och byråns delägare tycker är rimlig.

Så höjningen hänger inte ihop med en ökad konkurrens om den bästa arbetskraften?
– Varje år söker cirka 400 nyutexaminerade jurister jobb hos oss och vi anställer cirka 50 biträdande jurister till våra svenska kontor. Konkurrensen om de bästa talangerna är förstås hård, men vi har varit priviligierade nog att fortfarande ha lika många sökande år efter år.

Är det bra med transparens när det gäller löner och ingångslöner eller kan det finnas risk för ett "lönerace" mellan byråerna?
– Lönesättningen inom advokatbranschen styrs som alla fungerande marknader av utbud och efterfrågan och det gäller förmodligen oavsett transparens eller ej.

Realtid.se kontaktade några andra stora advokatbyråer för att höra deras syn vad gäller nivån på ingångslönerna och om det råder en ökad konkurrens om de bästa nytutexaminerade juristerna.

Caroline Falconer, hr-chef Baker McKenzie:
– Lönerna ligger ganska stabilt, men däremot går byråer ut mycket tidigare och rekryterar. Jag har hört att några knyter till sig studenter som har två år kvar på utbildningen. Så jobbar inte vi. Men absolut, det har blivit mycket hårdare konkurrens. Det är lika många jurister som examineras, men alla är inte intresserade av byråvärlden längre.

Fredrik Råsberg, managing partner på Wistrand:
– Vi gjorde en liten justering uppåt inför i år, och jag tror att fler gör det. Det är högkonjunktur, bland annat.
Det handlar inte om ett krig om talangerna?
– Jo, det gör det också. Alla har blivit mer måna om att rekrytera de bästa juristerna.

Karin Danin, hr-chef, Gernandt & Danielsson:
– Vår inriktning är att våra ingångslöner ska ligga i paritet med våra viktigaste konkurrenter. Därutöver är möjligheterna till löneutveckling, personlig utveckling och långsiktiga karriärvägar de viktigaste konkurrensmedlen. Vi känner oss trygga med att vi totalt sett har ett starkt erbjudande.

Anna Wranne, chief talent officer, Roschier:
– Vi upplever att vårt talangerbjudande i sin helhet är konkurrenskraftigt och känner ingen oro, tvärtom ser vi det som mycket positivt att duktiga individer får bra betalt. På Roschier är ingångslönen endast en del i erbjudandet, och vår strukturerade satsning på kompetensutveckling i form av skräddarsydda utbildningar ger en konstant brant utvecklingskurva som attraherar de bästa talangerna.

Kristina Einarsson, vd Setterwalls:
– Vi höjde våra ingångslöner förra året och ser kontinuerligt över dem för att matcha marknadslönerna. Men man ska vara medveten om att ingångslöner ju bara gäller en viss period, hos oss ökar den sedan i vår trappa. Jag tror att vi redan tidigare har konkurrerat med andra om de bästa talangerna. De är kloka personer de där talangerna, de lockas inte enbart av den högsta ingångslönen utan ser till helheten. Jag tror att många talanger idag är ytterst medvetna om hur viktigt det är att trivas i den företagskultur man jobbar i, och i teamet, med kollegor, mentorer och handledare. Möjligheterna till ansvar, personlig yrkes- och kunskapsmässig utveckling är också viktiga faktorer när talanger väljer sitt första jobb.
 

Darragh Byrne, vd White & Case Sverige:
– Vi ser hela tiden över vårt erbjudande då vi har som målsättning att ha ett av branschens vassaste erbjudanden under en hel karriär. I ett konkurrenskraftigt erbjudande ingår inte bara lön utan där inkluderas även en konkurrenskraftig pensionsavsättning och god föräldraersättning tillsammans med bra möjligheter att ta ut föräldraledighet samt övrig kompensation såsom försäkring, friskvård med mera. Vi är en internationell advokatbyrå och förutom vår ersättning så har vi en konkurrensfördel i att kunna erbjuda en internationell karriär för våra jurister vilket i sig brukar gynna ersättningspaketet.
Men det råder inget "krig" om de bästa talangerna?
–Våra kollegor i branschen är liksom vi måna om att kunna erbjuda en bra lön och ett attraktivt förmånspaket. Det är en självklarhet i en bransch som vår där talangen står i centrum.

(Artikeln är uppdaterad och kompletterad måndag 6 mars kl 14.15)
 
Ingångslönerna (månad) på några av Sveriges större advokatbyråer:

Cederquist: 31.500 kronor
Vinge: 31.500 kronor (enligt uppgift till Realtid.se)
Mannheimer Swartling: 31.000 kronor
Roschier: 31.000 kronor
Gernandt & Danielsson: 30.000 kronor
White & Case: 30.000 kronor
Baker McKenzie: 29.000 kronor
Setterwalls: 29.000 kronor
Wistrand: 29.000 kronor
 

Platsannonser

Logga in