Finans Nyhet

Kraftigt ökade intäkter för Fundedbyme

Taggar i artikeln

Fundedbyeme
Daniel Daboczy är vd och medgrundare av crowdfundingbolaget Fundedbyme. Foto: Press
Publicerad

Betydligt fler bolag har genomfört kampanjer på Fundedbyme under första halvåret 2018 jämfört med samma period i fjol. Nu arbetar bolaget med en licenssökning i Dubai och förhandlingar pågår även med flera andra länder.

Realtid.se

Fundedbyme presenterar i dag delårsrapport för första halvåret 2018 där det framgår att omsättningen ökade med 495 procent jämfört med samma period förra året och att investerarmedlemsantalet stadigt ökar på crowdfunding-plattformen.

Rörelsensintäkter ökade till 5,2 miljoner kronor jämfört med 0,9 miljoner kronor samma period föregående år. Ökningen beror främst på ökat antal kampanjer, framgår det av rapporten.

Rörelsekostnaderna uppgick till 8,8 miljoner kronor jämfört med 5,5 miljoner kronor samma period i fjol. Ökningen i kostnader är relaterade till ökade konsult- och marknadsföringskostnader samt engångskostnader under andra kvartalet på grund av arbetet med förvärvet av Laika Consulting och arbete med den kommande noteringen, framgår det av rapporten.

Annons

Även personalkostnaderna ökade till 3,3 miljoner kronor jämfört med 2,8 miljoner kronor på grund av ”förstärkning av teamet” under perioden.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4,9 miljoner kronor jämfört med -4,7 miljoner kronor. Bolaget hänvisar till förändrade kostnader för marknadsföring och övriga externa kostnader samt förändring i intjäningsmodell.

Bolaget stängde en kapitalrunda under sista månaden av 2017 och på grund av detta är kassan stark. Likvida medel i koncernen uppgår till 10,7 miljoner kronor vid halvårets slut.

Annons

”Den framgångsrika crowdfundingen som genomfördes för FundedByMe´s egen räkning unde november månad 2017 bidrog med kapital, enorm exponering och stärkt kassa som lett till nyanställningar som i sin tur möjliggör aggressivare tillväxtambitioner och mer tid för att hitta, stötta och genomföra framgångsrika crowdfunding-kampanjer. det har i sin tur lett till kraftigt ökade intäkter under första halvåret 2018”, skriver vd Daneil Daboczy.

Han nämner även att verksamheterna utomlands har ökats genom lansering i Polen och att bolaget arbetar med en licenssökning i Dubai och att förhandlingar pågår med flera andra länder.

Annons