Finans Nyhet

KPMG:s experter sågas

Publicerad

HQ:s juridiska ombud dömer ut revisor Johan Dyrefors nya försvarstal.

KPMG-revisorn Johan Dyrefors har nyligen lämnat in svar på Revisorsnämndens sista frågor i samband prövningen av hans ansvar för HQ-skandalen.

Även HQ väljer nu att lämna in ytterligare handlingar till nämnden, inklusive två nya expertutlåtanden.

Som Realtid.se berättade i fredags hänvisar Johan Dyrefors i sin senaste inlaga till en artikel av professor Rolf Rundfeldt i nya numret av tidningen Balans. Rundfeldt skriver att Finansinspektionen inte visat att HQ inte följde redovisningsstandarden IFRS när det gäller värderingen av den egna tradingportföljen. Enligt Johan Dyrefors är artikeln viktig läsning för Revisorsnämnden.

Annons

Den bilden delas inte av HQ:s juridiska ombud, Claes Lundblad på Roschier:

”Den före detta KPMG anställde Rolf Rundfeldt visar med sin artikel prov på en uppenbar okunskap om optioner i allmänhet och redovisningen av dem i synnerhet. Bristerna är så omfattande att det inte här är meningsfullt att utveckla den kritiken”, skriver Lundblad i sin inlaga till Revisorsnämnden.

Nya expertinlagor

HQ hänvisar till två egna expertutlåtanden som också lämnades in till nämnden i förra veckan.

Annons

Professorerna Lars Östman och Walter Schuster, vid Handelshögskolan i Stockholm, går igenom HQ:s redovisning och rapportering samt revisionsarbetet de senaste åren i en 54-sidig rapport.

Evert Carlsson, föreståndare för Centrum för finans vid Handelshögskolan i Göteborg, har å sin sida granskat Johan Dyrefors inlagor till Revisorsnämnden inklusive de två expertutlåtanden som KPMG-lägret tidigare tagit fram.

Enligt HQ undergräver de nya rapporterna Johan Dyrefors egna experters trovärdighet.

Annons

Claes Lundblad skriver till Revisorsnämnden att ”…båda de av Dyrefors ingivna expertutlåtandena innehåller väsentliga fel och att de slutsatser som däri dras bygger på ur värderings- och redovisningsperspektiv helt felaktiga antaganden.”

Revisorsnämnden får kritik

HQ riktar också kritik mot Revisorsnämndens handläggning av disciplinärendet.

Claes Lundblad pekar i sin inlaga på att Revisorsnämnden haft flera stängda sammanträden med Johan Dyrefors och KPMG samt att delar av dokumentationen i ärendet har sekretessbelagts.

Claes Lundblad skriver att nämnden har använt ”en generös tillämpning av sekretessreglerna” och konstaterar att inte ens HQ som tidigare uppdragsgivare fått insyn i ”centrala delar.”

”En sådan ordning är inte ämnad att skapa förtroende för den granskning som sker hos nämnden”, skriver Claes Lundblad.

HQ:s ombud vänder sig också mot den försening som uppstod under sommaren. Först var planen att ett beslut i ärendet skulle komma i slutet av juni, sedan i början av juli. Därefter sköts det framåt på obestämd tid.

”Anmärkningsvärt”

I mitten på juli valde Revisorsnämnden att ställa en rad nya frågor till Johan Dyrefors samtidigt som man begärde in kompletterande handlingar.

”Det framstår som anmärkningsvärt att dessa dokument inte begärts in långt tidigare och att nämnden uppenbarligen avsett att gå till beslut utan tillgång till de dokument man nu senast efterlyst”, skriver Claes Lundblad.

Han frågar sig om det ”finns annan relevant dokumentation som alltjämt saknas”.

Revisorsnämnden hade i förra veckan inte bestämt något nytt datum för när beslutet i HQ-ärendet ska fattas.

Annons