Finans Nyhet

König bemöter HQ:s anklagelser

Publicerad
Uppdaterad

”Grundlösa, kränkande och dessutom svåra att förstå”. Så ser HQ banks tidigare vd Mikael König på HQ:s anklagelser.

Sara Johansson

Mikael König sällar sig nu till den skara som bestrider HQ:s anklagelser där bolaget kräver drygt 2 miljarder kronor från de tidigare styrelseledamöterna.

Mikael König har anlitat advokaten Lars Zacharoff som ska fightas för att Mikael König ska slippa betala skadeståndet som HQ kräver.

Lars Zacharoff skriver i ett svaromål att HQ:s krav om drygt 2 miljarder kronor jämte ränta för en privatperson är ”fullständigt gigantiska belopp utan proportion till den ersättning som utgått för anställningen och uppdragen som vd och styrelseledamot” i HQ och HQ Bank.

Annons

Lars Zacharoff skriver att även Mikael König inte ens skulle kunna betala beloppet under hela sin livstid.

Han menar även att ett sådant yrkande borde ställa höga krav på graden av precision i de påståenden som HQ har om exempelvis Mikael König. Men enligt Lars Zacharoff har HQ misslyckats i det avseendet.

Han pekar även på att HQ inte kunnat visa vilken skada HQ eller HQ Bank har lidit. Enligt Lars Zacharoff har HQ inte lidit någon direkt skada av att HQ bank förlorat sitt verksamhetstillstånd.

Annons

Utgångspunkten för HQ:s anklagelser är bland annat att Mikael König aktivt och medvetet har medverkat till att dölja och vilseleda HQ Banks underkapitalisering samt övervärderingen av tradingportföljen.

”Påståendena är grundlösa, kränkande och dessutom svåra att förstå eftersom det inte ens anförts några individuella motiv för ett sådant handlingssätt”, skriver Lars Zacharoff i svaromålet.

Tradingportföljen

Övervärderingen av tradingportföljen utgör en central del av stämningsansökan. Enligt Lars Zacharoff har HQ inte visat hur tradingportföljen ska värderas. Hans klient Mikael König menar att den metod som HQ bank använde inte har varit felaktig samt att portföljen aldrig var övervärderad.

Annons

Enligt Lars Zacharoff erkänner Mikael König att han själv inte är någon expert på värderingsfrågor av tradingportfölj men att han litar på bolagets revisorer.

Lars Zacharoff hänvisar även till Revisorsnämndens beslut och menar att det visar att bankens värderingsmetoder inte ”gav upphov till något väsentligt fel i HQ Banks redovisning”.

Mikael König pekar också på en hel del åtgärder han gjort för att förstärka och effektivisera kontrollfunktionerna under sin period som vd. Han bestrider därmed också HQ:s anklagelser om att det förekommit brister i bankens organisation.

Avvecklingen av tradingverksamheten

I sitt svaromål skriver även Lars Zacharoff att det redan hade fattats ett beslut om att tradingverksamheten skulle avvecklas när Mikael König tillträdde som vd våren 2007.

Under den perioden drev Mikael König igenom fler kontrollåtgärder och begränsningar av tradingverksamheten. Under hela avvecklingsperioden har Mikael König fått rapporter från bland andra Fredrik Crafoord, som hade det yttersta ansvaret att hantera frågan.

Mikael König var mån om att avvecklingen skulle gå snabbt och under ordnade former, enligt Lars Zacharoff.

Bestrider HQ:s rätt att stämma

Liksom den tidigare HQ-ordföranden Stefan Dahlbo ifrågasätter Mikael König om HQ överhuvudtaget har rätt att föra en skadeståndstalan mot honom.

Enligt HQ har man övertagit rätten att driva processen mot tidigare styrelsemedlemmar i dotterbolaget HQ Bank. Men enligt Lars Zacharoff är inte den bolagsstämman som HQ hänvisar till giltig. HQ hade nämligen sålt sitt aktieinnehav i banken till Carnegie dagen innan stämman.

Liksom Öresund och Stefan Dahlbo anser Mikael König även att FinansinspektionenI gjorde fel att återkalla bankens tillstånd.

”Beslutet vilade på felaktiga grunder och på felaktiga antaganden och slutsatser om förhållandena i HQ Bank”, skriver Lars Zacharoff.

Eftersom Mikael König anser att HQ har lämnat bristfälliga preciseringar och bevisuppgifter vill han vänta med att lämna in egen bevisning tills dess att HQ lämnar ger in en tydligare komplettering.

Annons