FinansNyhet

”Klockan tickar för Riksbanken att köpa företagsobligationer”

Petter Löfqvist (Danske Bank), Johan Ståhl (Lannebo), Sean George (Strukturinvest Fondkomission), Eric Strand (AU/AG fonder) samt Jonas Andersson (Carnegie). Foto: Respektive företag. Petter Löfqvist (Danske Bank), Johan Ståhl (Lannebo), Sean George (Strukturinvest Fondkomission), Eric Strand (AU/AG fonder) samt Jonas Andersson (Carnegie). Foto: Respektive företag.
Petter Löfqvist (Danske Bank), Johan Ståhl (Lannebo), Sean George (Strukturinvest Fondkomission), Eric Strand (AU/AG fonder) samt Jonas Andersson (Carnegie). Foto: Respektive företag.
Publicerad

Extremt snabba och kraftiga marknadsrörelser har satt ordentlig press på de fem fondförvaltarna i veckans panel.

Johan Såthe

Fondförvaltarna befinner sig i börsturbulensens centrum. Så här tänker de om framtiden börsen och den egna fondens problem och möjligheter.

Vi har alltid vid varje givet tillfälle en förutbestämd andel likvida aktier.

Petter Löfqvist, senior portföljförvaltare för Sverige Småbolag, Danske Bank:

Annons

Det har varit extrem volatilitet på börsen de senaste veckorna. Hur har det påverkat era fonders in- och utflöden?
– Det är såklart så att en så här extrem snabb och kraftig marknadsrörelse påverkar människors sätt att agera, där man ser om sitt hus. Jag kan såklart inte tala för samtliga fonder inom Danske Bank men kan notera vad gäller svenska aktiefonder så verkar spararen i gemen sitta väldigt lugnt i båten.

– Då det ofta handlar om långsiktigt sparande och den generella omöjligheten att pricka rätt i gungan både vad gäller köp och försäljning av fondandelar tycker jag att våra kunder agerar förnuftigt. Alla aktier kommer inte att gå till 0 på grund av Corona-frossan på börsen utan vid något läge vänder det och fundamenta börjar spela roll igen.

Om många sparare vill sälja en fond samtidigt måste ni sälja aktier som ni kanske egentligen vill behålla. Hur gör man för att få bästa pris i det läget?
– Det handlar ju om att ha en förberedelse för att sparare vill ta ut pengar av olika anledningar vid varje givet tillfälle, både när marknaden går upp och som nu rasat utför. Vårt sätt att hantera detta är att vid konstruktionen av portföljen ta hänsyn till att likviditeten kan försvinna ur oftast mindre illikvida aktier.

Annons

– Då gäller det att inte ha tagit för mycket risk i dessa papper för att du ska riskera att behöva sälja illikvida aktier när alla andra också tvingas sälja dessa. Det vill säga: vi har alltid vid varje givet tillfälle en förutbestämd andel likvida aktier som vi kan sälja utan att för den delen behöva äventyra  risksammansättningen i portföljen.

Är det många sparare som har hört av sig och varit oroliga för sina investeringar?
– Från vårt håll har vi varit väldigt proaktiva i att kommunicera med våra kunder. Vi har digitala möten och telefonsamtal med kunder på regelbunden basis för att ge våra kunder möjlighet att få ställa de frågor de kan tänkas ha.

Börsen har fallit kraftigt från toppen i slutet av januari. Vilka förändringar har du gjort i din privata portfölj?
– Privat har jag inte gjort något speciellt mer än att ökat på mitt existerande månadssparande och dessutom börjat pytsa in lite kapital i aktiemarknaden via fonder, med tanken att det är omöjligt att tima en botten. 

Annons

Jobbar ni annorlunda nu, med jobb i hemmet? Träffar ni färre bolag fysiskt?
– Vi har delat på förvaltningen och en större andel av styrkan jobbar hemifrån. Egentligen blir det inte så stor skillnad att sitta hemma, jämfört med kontoret mer än att det blir lite ensamt.

– Bolagsbesök och möten med analytiker har flyttats från den fysiska världen till den digitala. Bolagen är måna att stå till förfogande för att ge investerare möjlighet att ställa sina frågor.

Hur tror du att marknaden kommer utvecklas det närmaste året?
– Vi ger aldrig någon syn på vart marknaden skall stå om en månad, ett eller fem år. Men i dessa tider kan man ju utan att behöva sticka ut hakan säga att det kommer vara fortsatt stökigt så länge marknaden fortfarande svävar i den osäkerhet som man gör.

– Det vi fokuserar på nu är att försöka förstå hur mycket bolagen i portföljen kan tänkas påverkas av den snabba nedbromsning i ekonomin vi ser och vad som händer om denna nedbromsning kan tänkas bli lång eller kortvarig och ställa detta i relation till ett långsiktigt uthålligt värde för bolaget. Det kommer att uppstå bra möjligheter i aktiemarknaden vid något tillfälle.

Jag har varit med om flera kraftiga börsnedgångar.

Johan Ståhl, förvaltare Lannebo Småbolag: 

Det har varit extrem volatilitet på börsen de senaste veckorna. Hur har det påverkat era fonders in- och utflöden?
– Flödena har varit negativa. Vi vet sedan tidigare att många sparare tyvärr har en tendens att sälja aktiefonder i nedgång och köpa i uppgång.

Om många sparare vill sälja en fond samtidigt måste ni sälja aktier som ni kanske egentligen vill behålla. Hur gör man för att få bästa pris i det läget?
– Det gäller att ha framförhållning och ha en kassabuffert så att vi inte blir ”forced sellers”, det tycker jag vi har klarat bra så här långt. Eftersom Lannebo Småbolag är en relativt stor fond äger vi inte enbart de allra minsta bolagen på börsen utan har även medelstora bolag där det är god likviditet i handeln. 

Är det många sparare som har hört av sig och varit oroliga för sina investeringar?
– Färre än man kan tro. Även om vi som arbetar inom finanssektorn tror att alla tänker på börsen jämnt så ser ju verkligheten annorlunda ut. De allra flesta fokuserar med rätta på sin hälsa och sin familj i första hand. Men självklart är det en del som hör av sig och det är beklagligt att så mycket sparkapital förlorats så här långt. 

Börsen har fallit kraftigt från toppen i slutet av januari. Vilka förändringar har du gjort i din privata portfölj?
– Jag har inte gjort några förändringar i min privata portfölj, som endast består av våra egna fonder.

Jobbar ni annorlunda nu, med jobb i hemmet? Träffar ni färre bolag fysiskt?
– Ja, vi är ett relativt litet företag men har delat upp oss så att en grupp arbetar i hemmet och en grupp på vårt kontor för att minimera riskerna. Vi träffar inte några bolag fysiskt men jag har den här veckan pratat med flera bolag på distans och kommer att fortsätta att göra det.

– När det gäller interaktion med bolagen är det intressant att se hur snabbt beteenden förändras, telefonkonferenser och andra tekniska lösningar fungerar utmärkt. Vidare hade vi förvaltare som arbetar hemifrån precis en virtuell fikapaus via Teams för att dela idéer och få lite socialt umgänge. 

Hur tror du att marknaden kommer utvecklas det närmaste året?
– Grundgissningen är att volatiliteten kommer att minska och att det i dag finns bra aktier att investera i om man är en långsiktig investerare. Det är dock viktigt poängtera att det som händer är något helt nytt. Jag har varit med om flera kraftiga börsnedgångar som den svarta måndagen 1987, IT-bubblan, sub-prime/Lehman samt Eurokrisen. Längden på tidigare börsnedgångar har varierat men börsen har alltid kommit tillbaka. Om det tar ett eller två år är i dag omöjligt att gissa men på lite längre sikt är jag övertygad att det finns bra köptillfällen.

Vi valde att lägga över 50 procent av fondens medel i cash.

Sean George, chefsförvaltare för Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund på Strukturinvest Fondkomission:

Det har varit extrem volatilitet på börsen de senaste veckorna. Hur har det påverkat era fonders in- och utflöden?
– Vi ser ett ökat fondkapital, AUM,  idag jämfört med årsskiftet. Vi har ingen anledning att tro att vårt AUM ska minska även om marknaden fortsätter att falla. Till skillnad mot många andra fonder har vi inte behövt likvidera positioner på grund av utflöden. Utan de innehav som vi avyttrat har vi gjorts på grund av att vi sett bättre avkastningspotential i andra värdepapper, eller för att vi valt att allokera mer kapital i cash.

Om många sparare vill sälja en fond samtidigt måste ni sälja aktier som ni kanske egentligen vill behålla. Hur gör man för att få bästa pris i det läget?
– Frågan är svår att besvara då vi aldrig hamnat i den situationen och vi ska bör, på grund av fondens uppsättning sammansättning, aldrig behöva stå inför det problemet. Dock valde vi för några veckor sedan att på grund av den det rådande marknadsläget i marknaden lägga över 50 procent av fondens medel i cash.

– Men även i en normal marknad bygger vi vår portfölj på devisen att vi kan ska kunna sälja hela boken på ett samtal. Det gör att vi inte behöver förlita oss på ett fåtal så kallade kassapositioner, vilket ofta är ett innehav där likviditeten ska vara god och kan användas som ”bank” vid nettoutflöden. Den ”banken” börjar nog tyvärr tömmas för många konkurrenter.

Är det många sparare som har hört av sig och varit oroliga för sina investeringar?
– Jag har ännu inte pratat med några sparare som varit oroliga för sina investeringar i fonden. Situationen är snarare den motsatta, då det faktiskt är flera investerare som har ringt och varit mycket nöjda med hur fonden presterat under de senaste veckorna.

Börsen har fallit kraftigt från toppen i slutet av januari. Vilka förändringar har du gjort i din privata portfölj?
– I min privata portfölj har jag köpt aktier, vilket jag gör varje månad.

Jobbar ni annorlunda nu, med jobb i hemmet? Träffar ni färre bolag fysiskt?
– Den här veckan har vi börjat jobba hemifrån. Men som marknaden ser ut nu jobbar vi mer eller mindre dygnet runt för att parera och dra nytta av all volatilitet som finns. Då vi har valt att inte investera i den illikvida svenska räntemarknaden brukar vi inte träffa bolag fysiskt i någon större utsträckning. Vi ser dock alltid till att prata med exempelvis management, analytiker och motparter.

Hur tror du att marknaden kommer utvecklas det närmaste året?
– Det vet vi inte och det är därför sitter vi på väldigt mycket cash. Vi hoppas att Riksbanken ska börja köpa företagsobligationer innan det är för sent. Klockan tickar.

Antalet sparare i fonden har ökat under denna svåra period.

Eric Strand, förvaltare och grundare på AU/AG fonder:

Det har varit extrem volatilitet på börsen de senaste veckorna. Hur har det påverkat era fonders in- och utflöden?
– Vi har under denna period haft positiva inflöden och inte behövt sälja en enda aktie vilket känns riktigt skönt. Nedgångarna i sig gör ont nog.

Om många sparare vill sälja en fond samtidigt måste ni sälja aktier som ni kanske egentligen vill behålla. Hur gör man för att få bästa pris i det läget?
– Fondens positioner är indelade i fyra kategorier med olika målstorlek där de får ”drifta” plus/minus 25 procent. Oavsett köp eller sälj så handlar vi proportionerligt för att innehaven ska vara i rätt storlek. Vi har alltså inga känslor inblandade.

Är det många sparare som har hört av sig och varit oroliga för sina investeringar?
– Vi har förutsatt en stor orolighet och valt att kommunicera proaktivt via extrainsatta nyhetsbrev, uppdateringar på Linkedin, Twitter och via större och bredare mediekanaler.

– Frågor har inte varit så mycket runt oro utan snarare har man känt en önskan om att försöka förstå vad som händer och hur det hänger ihop. Riktigt kul är att antalet sparare i fonden har ökat under denna svåra period.

Börsen har fallit kraftigt från toppen i slutet av januari. Vilka förändringar har du gjort i din privata portfölj?
– Jag gjorde mina förändringar vid årsskiftet när jag gick 50 procent cash. Jag sålde breda aktiefonder och behöll 50 procent i min fond. I samband med senaste nyhetsbrevet från i måndags informerade jag att jag under dagen lagt köporder för att öka mitt privata innehav i fonden.

Jobbar ni annorlunda nu, med jobb i hemmet? Träffar ni färre bolag fysiskt?
– Kanske lite mer hemma men ingen större skillnad. Det har blivit färre möten, men det är inte för att jag är rädd för viruset.

Hur tror du att marknaden kommer utvecklas det närmaste året?
– Jag är positivt inställd och tror att inget har egentligen ändrat sig förutom att vi har enormt stora effekter på systemet just nu. Centralbanker kommer stimulera, finansinspektioner lättar på krav och regeringar kommer med ytterligare insatser. Jag tror de kommer lyckas och allt lyser grönt och på högre nivåer än innan corona redan tills midsommar, då marknaderna går före utvecklingen. Dock kommer all denna skuldsättning av vår framtid skada värdet på pengar. Så en framtida skuldkrasch ligger i korten, men den dröjer nog till 2022/2023.

Något annat som jag inte har frågat om?
– Förutom dödsfall som alltid är tragiskt så är jag mycket ledsen för alla anställda som blir av med jobb och alla företagare som går på knäna. Jag hade gärna sett att man fokuserat allt på att sätta riskgrupperna i karantän med mat och medicin-service i stället, skyddat vårdpersonalen optimalt och låtit unga arbetsföra arbeta och få influensan med tillhörande framtida immunitet. Tror det hade minskat den ekonomiska skadan nedstängningen av systemet tillfogar oss alla.

Det är många företag som har fått oförtjänt mycket stryk av marknaden.

Jonas Andersson, förvaltare på Carnegie Fastighetsfond Norden:

Det har varit extrem volatilitet på börsen de senaste veckorna. Hur har det påverkat era fonders in- och utflöden?
– Vi har haft en hel del utflöde från fonden, men det har gått att hantera på ett bra sätt. Aktiemarknaden har överlag en god likviditet.

 Om många sparare vill sälja en fond samtidigt måste ni sälja aktier som ni kanske egentligen vill behålla. Hur gör man för att få bästa pris i det läget?
– När spararna säljer fonden, säljer vi i princip lika mycket av aktieinnehaven i fonden. Ofta säljer vi vid sådana tillfällen ”pro rata” så att andelen av ett bolag i fonden förblir konstant. Vi försöker hålla oss till likvida aktierna, och de som är mindre likvida får man handla när tillfälle ges. Det har vi tagit hänsyn till och har därför små positioner i dessa från början. 

Är det många sparare som har hört av sig och varit oroliga för sina investeringar?
– En del har hört av sig, andra läser det vi skriver i månadsrapporter och liknande publikationer. De flesta av våra andelsägare är rutinerade och är precis lika långsiktiga som vi förvaltare. De vet att tålamod är ett måste för investerare.

Börsen har fallit kraftigt från toppen i slutet av januari. Vilka förändringar har du gjort i din privata portfölj?
– Faktiskt inga.

Jobbar ni annorlunda nu, med jobb i hemmet? Träffar ni färre bolag fysiskt?
– Ja, jag jobbar mycket hemifrån precis som många av mina kollegor. Vi har delat upp oss så att vi inte träffas i onödan, utan löser det mesta via mejl och telefon i stället. Många möten med bolagen sker nu via telefonkonferenser istället.

Hur tror du att marknaden kommer utvecklas det närmaste året?
– Volatilt flera månader till. Givet att Sverige och världen var i bra ekonomiskt skick före corona, tror jag ändå på en snabb återhämtning när smittan väl klingar av. Det är många företag som har fått oförtjänt mycket stryk av marknaden. En selektiv investerare kan göra bra affärer nu.

Annons