Finans Nyhet

”Kliv av allt, Roschier”

Publicerad
Uppdaterad

UPPDATERAD KPMG vill att Roschier avsäger sig alla uppdrag som rör HQ. Nu lämnar revisionsjätten en ny jävsanmälan till Advokatsamfundet.

Helene Rothstein

Advokatfirman Roschier och dess delägare Claes Lundblad samt Axel Calissendorff har bedömts vara jäviga i samband med att byrån tagit på sig uppdraget som ombud åt HQ AB. Byråns agerande har lett fram till klander i disciplinnämnden samt en uppriven skiljedom av Svea hovrätt.

Det är tidigare uppdrag för KPMG och Sven Hagströmers holdingbolag gör att Roschier har tvingats avträda HQ-uppdraget i de delar som rör KPMG och Öresund.

Claes Lundblad har meddelat begränsningen i sitt uppdrag till Stockholms tingsrätt. Han gör dock bedömningen att han kan kvarstå i övriga delar av HQ-ärendet.

Annons

Beslutet får nu revisionsjätten KPMG att reagera med en ny anmälan till disciplinnämnden.

Lundblad har bland annat inte avsagt sig den delen av målet som rör den KPMG-anställde revisorn Johan Dyrefors vilket KPMG inte accepterar.

Han borde dessutom, menar KPMG, avsäga sig hela uppdraget för HQ eftersom alla delar hänger ihop.

Annons

I den nya anmälan påpekas att det föreligger en ”total identifikation” mellan KPMG och Johan Dyrefors, det vill säga dessa två fall är samma sak.

Advokat Torgny Wetterberg som företräder revisionsbyrån i tingsrätten förklarar KPMG:s ståndpunkt:

– Om man tillåts att agera mot Johan Dyrefors blir det bara en illusion att påstå att man avsäger sig ärendet mot KPMG, eftersom allt man säger mot revisorn även riktar sig mot KPMG.

Annons

Vad det gäller de andra delarna av HQ-målet råder inte så kallad total identifikation, enligt anmälan till samfundet, men KPMG anser ändå att alla ärenden runt HQ påverkar revisionsbyrån och därför föreligger en jävsproblematik för Roschier även i dessa delar.

– KPMG anser att Roschier inte har rätt att befatta sig med saker som rör KPMG, och det gör man i realiteten om man fortsätter att företräda HQ mot andra parter, säger Torgny Wetterberg.

Claes Lundblad säger till Realtid.se att han inte har några kommentarer till KPMG:s senaste anmälan.

– De kommentarer som jag har, kommer jag att lämna till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Annons