Klartecken för elstöd

Taggar i artikeln

Elkrisen
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Energimarknadsinspektionen ger grönt ljus för det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram, men med ett tak för storförbrukare.

Realtid.se

Ei bedömer att den modell som Svenska kraftnät tagit fram i form av en kontant utbetalning till elslutkunder om totalt 55,6 miljarder kronor inklusive administration om maximalt 600 miljoner kronor, kan finansieras med flaskhalsintäkter. Det är förenligt med krisinterventionsförordningen och elmarknadsförordningen. Det skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande.

Ei godkänner att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Ei godkänner också att det så kallade referenspriset sätts till 0,75 kronor per kilowattimme.

I beslutet kompletterar Ei modellen med att stöd automatiskt, det vill säga utan ansökan, kan betalas ut för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar ett tak för automatisk utbetalning på 1,5 miljoner kronor i elområde 3 och 2,37 miljoner kronor i elområde 4.

Annons

Ytterligare stöd kan ges efter ansökan. Det innebär att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Kompletterande stöd ges om elslutkunden kan visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Den faktiska kostnaden är kostnaden med hänsyn tagen till eventuella prissäkringar eller liknande.

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Ei har alltså godkänt Svenska kraftnäts modell med tillägget att stora förbrukare behöver ansöka och påvisa faktiska kostnader för att kunna ta del av stödet över en viss nivå. I övrigt har Ei inte justerat Svenska kraftnäts modell eftersom inspektionen i de andra delarna menar att den kan godkännas utifrån regelverket.

Annons

Annons