Kina fortsatt världsetta gällande immaterialrätt – men Sverige ökar

Taggar i artikeln

Innovation Patent
Publicerad
Uppdaterad

Ny statistik från den globala immaterialrättsorganisationen WIPO visar att Kina står för nästan hälften av världens totala antal ansökningar. Men även Sverige utmärker sig – här har antalet ansökningar ökat de senaste åren och räknat per miljon invånare ligger Sverige på tredje plats i antal inskickade internationella patent (PCT-ansökningar).

Realtid.se

World Intellectual Property Organization (WIPO) publicerar årligen statistik över ansökningar om immaterialrättsligt skydd i rapporten World Intellectual Property Indicators. I årets rapport framträder en bild av ett välmående globalt innovationsklimat, trots ekonomisk oro och geopolitisk osäkerhet. 2022 blev ett rekordår med totalt 3,6 miljoner ansökningar om immaterialrättsligt skydd gällande design, varumärken och patent världen över. Utvecklingen drivs till stor del av Kina och USA som tillsammans står för en stor andel av ansökningarna.

Det svenska intresset för att ansöka om immaterialrättsliga skydd är stort, sett i ett globalt perspektiv. Sverige ligger stadigt med i världstoppen avseende antal inlämnade patentansökningar. År 2022 lämnade svenska sökanden in 26 691 patentansökningar, 21 630 varumärkesansökningar samt 2 915 designansökningar. Mellan 2018 och 2022 har patentansökningar från svenska sökanden i världen ökat med 9 procent. Motsvarande siffra för varumärken är en ökning med 12 procent och när det gäller antalet designansökningar i världen så ökade dessa med 4 procent.

När det gäller internationella patentansökningar (PCT-ansökningar) hamnar Sverige på nionde plats när WIPO redogör för antal inlämnade ansökningar. Om man i stället räknar antal PCT-ansökningar per miljon innevånare kommer Sverige på tredje plats.

Annons

 

 

 

Annons

Annons