Finans Nyhet

Redovisningsekonomer på väg att försvinna

Taggar i artikeln

Unionen
Martin Linder, ordförande Unionen.Martin Linder, ordförande Unionen.
Martin Linder, ordförande Unionen.
Publicerad

Här är listan över de tjänstemannayrken som kommer att påverkas mest av automatisering de kommande fem åren.

Realtid.se

Unionen har med hjälp av en avancerad analysmodell tittat på hur ny teknik kommer att påverka tjänstemannayrken under de närmsta åren.

Unionen kan visa hur stor andel av arbetsuppgifterna inom vissa yrken som riskerar att automatiseras inom fem år. Redovisningsekonomer, löne- och personaladministratörer samt ekonomiassistenter påverkas allra mest.

För att möta det ökande behovet av kompetensutveckling krävs insatser på flera områden.

Annons

– För det första måste arbetsgivarna ta sitt ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling i mycket större utsträckning än vad de gör idag. Det behövs även ett starkare omställningssystem där det är möjligt att gå vidare i yrket eller byta karriär, även för den som är mitt i livet, säger Martin Linder, ordförande Unionen

Överenskommelsen om anställningstrygghet som PTK, där Unionen ingår, fackförbund inom LO och Svenskt Näringsliv ingått gör det möjligt för vuxna att få ekonomiska förutsättningar och rätt till ledighet för att fylla på sin kompetens.

– Det är kanske en av de största reformerna på det här området i modern tid. Avtalet är villkorat med att staten bidrar med ett grundläggande studiestöd för vuxna. Nu är det upp till politiken att se till att förslaget blir verklighet, säger Martin Linder.

Annons

Jobben som drabbas mest av automatisering

Här är topplistan över yrken som påverkas mest av automatisering. 
Så här stor andel av arbetsuppgifterna kan försvinna genom processautomation inom fem år för dessa yrkesgrupper:

Redovisningsekonom 53

Annons

Löne- och personaladministratör 49

Ekonomiassistenter 47

Inköps- och orderassistenter 33

Övriga handläggare 33

Receptarier 31

Kontorsreceptionister 29

Nätverks- och systemtekniker 29

Kundtjänstpersonal 27

Controller 26         

 

Så här kom Unionen fram till det

Med hjälp av en analysmodell som bygger på AI-teknik och svenska arbetsmarknadsdata har Unionen blickat in i framtiden för att förutspå hur olika tjänstemannayrken kommer påverkas av ny teknik och vilken kompetens som behövs på morgondagens arbetsmarknad. Unionen har tittat på tjänstemännens arbetsmarknad i Sverige inom it, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustrin. Branscher där över 70 procent av Unionens medlemmar tjänstemän är verksamma. 

Annons