Jonas Wikmark JP Morgan
Jonas Wikmark, co-head Nordic Investment Banking på JP Morgan. Foto: JP Morgan
Bank

JP Morgans Jonas Wikmark: Fortsatt starkt uppåt för IPO:s, SPAC och ESG

Jonas Wikmark, co-head Nordic Investment Banking på JP Morgan, spår att IPO-trenden håller i sig hela 2021, liksom intresset för SPAC och ESG.

 

Uppdaterad 2021-02-11
Publicerad 2021-02-11

Pandeminkrisen verkar ha gett ännu mer fart till investment banking, M&A och inte minst börsnoteringar under 2020. Efter en tidig och tydlig nedgång fram till sommaren 2020 har finansmarknaden mer än återhämtat sig, konstaterar Jonas Wikmark, co-head Nordic Investment Banking på JP Morgan. 

– Det finns en minskad osäkerhet kring det politiska läget i och med att brexit och amerikasnka valet är över, och covid-vaccinet som är på gång och det kvarstår låga räntor och stora summor pengar som kommer att fortsätta investeras med en fortsatt överflyttning från räntebärande instrument till aktiemarknaden och det kommer att fortsätta, säger Jonas Wikmark till Realtid.

Det har uttryckts en viss oro om inflationsläget i USA senaste veckorna. Hur ser du på det?
– Egentligen är inflationen fortfarande begränsad så det kan bli en mer seriös fråga först framåt slutet av året. Det finns väldigt mycket finansieringskapital och i slutändan går man alltid tillbaka till låga räntor. 

Under 2020 resulterade denna investeringsaptit i bland annat fler IPO:s.

– Det som skett senaste halvåret är att vi sett en väldigt stor ökning runt IPO:s globalt, inklusive i Europa och i Norden. Det är en av de mer markanta skillnaderna med tidigare år då antalet noterade bolag minskade i många länder, säger han.

Inom ramen för IPO-marknaden är ordet på allas läppar Special Purpose Acquisition Companies, SPAC. 

– SPAC-trenden kommer att fortsätta 2020, och inte bara i USA. Det finns likheter med private equity där det finns en stor mängd investerare som vill ha tillgång till unika privata investeringar och där många tycker att det är spännande att ta rygg på duktiga individer, säger Wikmark.

Hur ser du på er position inom SPAC?
– Generellt sett har det blivit en ordentlig öppning under 2020, mycket tech-relaterat. Vi för otroligt många diskussioner kring SPAC. Det öppnar för en ny köpgrupp och det är relevant för större delen av marknaden, inte bara tech.

Under pandemin har tillväxten varit en utmaning för många bolag samtidigt som hållbarhet blivit en allt viktigare fråga och ESG-kraven allt mer påtagliga. Det har påverkat både M&A-volymen och bolagens fokus på just ESG.

– Många måste hitta tillväxt efter brutal BNP-nedgång senaste året. Ett sätt att hitta tillväxt är M&A, säger Jonas Wikmark.

Han fortsätter:

– Vad gäller ESG har man gått lite mer från e:t till s:t och g:t. Stakeholderism blir mer och mer utbrett, vilket innebar att bolagen kanske inte ska vara 100 procent fokuserade på skapa aktieägarvärde utan även värde för andra.

Platsannonser