Finans Nyhet

Jisander – gå i fängelse utan att passera gå

Publicerad

Thomas Jisander ska omedelbart infinna sig vid Asptunaanstalten i Botkyrka kommun.

Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Det är ett välbekant uttryck för alla dem som har spelat Monopol. Nu får en av deltagarna i Trustor-härvan, Thomas Jisander, samma besked från förvaltningsrätten efter att han tidigare har dömts till 1,5 års fängelse.

Han har flera gånger försökt skjuta upp sitt straff och fått avslag. Och i en färsk dom från förvaltningsrätten är det hårda bud som gäller.

Thomas Jisander ska nämligen omedelbart infinna sig vid Asptunaanstalten i Botkyrka kommun.

Annons

Han har bland annat yrkat att han skulle få uppskov till den 13 april 2011 samt att beslutet kring hans fängelsestraff inte skulle verkställas innan frågan prövats.

Thomas Jisander hänvisar bland annat till att skäl för uppskov just kan röra att den dömde ska få avsluta en utbildning, genomgå en arbetsmarknadsutbildning eller en utbildning som inte sker så ofta och det nuvarande uppdraget kan jämställas med sådana utbildningar.

Han har bland annat pekat
på att han idag har fått en nyckelbefattning hos det italienska företaget Nine S.r.l.

Annons

Thomas Jisander hävdar också att eftersom uppdraget för det italienska företag till viss del är säsongsbetonat är det extra angeläget att han kan vara kvar till sommaren 2011, det vill säga då säsongen avslutas. Han menar vidare att hans framtida möjligheter till försörjning är helt beroende av utgången kring uppdraget för det italienska bolaget.

Han poängterar också att en omedelbar inställelse till fängelset även drabbar möjligheterna att försörja sitt barn samt sin särbo tillika barnets mor.

Förvaltningsrätten köper alltså inte hans argument. I domen framgår att det krävs synnerliga skäl för att få uppskov.

Annons

Och även om Thomas Jisander hänvisar till sin betydelse för det italienska bolaget och hans möjligheter att försörja sitt barn och sin sambo finner tingsrätten inga extra starkt vägande skäl för att han skulle få skjuta upp sitt fängelsestraff.

Expressen har tidigare rapporterat om Asptunaanstalten. Bland annat framgår att det är en öppen anställt som ligger naturskönt vid sjön Aspen. Drygt hälften av fångarna är dömda för våldsbrott. Där finns mördare, torpeder, pedofiler och sexbrottslingar som får avtjäna slutet av sina straff efter att ha suttit på Kumla eller Hall.

Rummen är nio kvadratmeter och spartanskt inredda. Man får ofta dela rum och rummen saknar toalett och dusch.

Spionen Stig Bergling, gangsterledaren Milan Sevo och föra detta kollegan tillika hjärnan bakom Trustor-härvan Joachim Posener har avtjänat sitt straff vid Asptunaanstalten, enligt Expressen.

Detta har hänt:

Thomas Jisander dömdes till 1,5 års fängelse av Svea Hovrätt den 26 oktober 2009.

Kriminalvården har beslutat att Thomas Jisander skulle infinna sig vid anstalten Asptuna i Botkyrka kommun den 19 juli. Men så skedde aldrig.

Den 3 september efterlyste Kriminalvården Thomas Jisander och krävde att han skulle infinna sig i fängelset.

Den 17 december ansökte han om uppskov med sitt straff, begärde omprövning av förpassningsbeslutet och överklagade beslutet att placera honom vid Asptuna.

I en färsk dom från förvaltningsrätten krävs nu att han omedelbart inställer sig för att avtjäna sitt fängelsestraff.

Annons