Finans Nyhet

Jens of Schweiz

Publicerad
Uppdaterad

Jens of Sweden AB gör en kanonvinst på 4,2 miljoner kronor det första räkenskapsåret. 24-årige Jens Nylander, grundaren av det framgångsrika mp3-bolaget har beslutat att 4 miljoner av dessa delas ut till det tidigare okända moderbolaget JOS Group AG i Schweiz.

Olle Blomkvist

Det svenska bolaget Jens of Sweden AB ägs till 100 procent av det tidigare okända bolaget JOS Group AG. Samtliga 1.000 aktier i Jens of Sweden AB är överförda till det schweiziska moderbolaget. På bolagsstämman den 26 oktober förra året deltog Jens Nylander och Cecilia Janås. Av förteckningen över aktieägare där bara JOS Group AG nämns, framgår inte vilka som i sin tur äger moderbolaget.

Bolaget har adressen Schulhausstrasse 9 i Hergiswil i Schweiz, en adress där ett ansenligt antal bolag är skrivna. JOS Group AG registerades den 2 april 2004, drygt två månader före räkenskapsårets slut. Av handlingar framgår att JOS Group AG har ett aktiekapital på 1.249.000 CHF, vilket motsvarar 7,2 miljoner kronor. Den enda personen som nämns som registerad person är Niels Fischer von Arau, MR Treuhand & Consulting Gmbh. JOS Group AG saknar telefonabonnemang.

Jens of Sweden gör en aktieutdelning på 4 miljoner kronor till moderbolaget JOS Group AG. Hade Jens Nylander plockat ut de 4 miljonerna som privatperson så hade utdelningen beskattats högt på grund av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansbolag. Enligt Realitid.se:s beräkning hade avbränningen då varit hela 2,2 miljoner kronor.

Annons

I Schweiz är vinstbeskattningen av bolag ofta förhandlingsbar och kan ligga mellan 2 och 10 procent.

Men skatteexperter som Realtid.se pratat med tror att motivet är ett annat:

”Funderar på att casha hem”

– Han funderar nog på att casha hem, säger en skatteexpert som vill vara anonym. Planen kan vara att sälja bolaget i framtiden. Om han senare skriver sig utomlands kan ha få pengar i handen för företaget med liten eller obefintlig beskattning.

Annons

Jens of Swedens första räkenskapsår sträcker sig från starten januari 2003 till den sista juni 2004.

Enligt årsredovisningen som inkom till Bolagsverket den 19 januari redovisar bolaget en omsättning på 90,3 miljoner kronor – 10 miljoner lägre än vad Jens Nylander uppgav i en intervju i Realtid.se den 11 november förra året. Rörelseresultatet landar på 6,2 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster är 5,9 miljoner. Resultatet efer skatt är 4,2 miljoner kronor.

Förutom Jens Nylander och hans partner, sambon Cecilia Janås, har bolaget haft fyra anställda. Personalkostnader för de första 18 månaderna är totalt på 3,4 miljoner. Jens Nylanders lön 2003 var 550.500 kronor och Cecila Janås 508.847 kronor.

Annons

80.000 sålda mp3-spelare

Jens Nylander skriver i årsredovisningen att man sålde 80.000 mp3-spelare under det första bokslutsåret.

De 80.000 mp3-spelarna har kostat 65,6 miljoner i inköp, vilket ger ett styckepris i snitt på 820 kronor exkl moms. Realtid.se skrev den 11 november 2004 att Jens of Swedens försäljningssiffror dalade våren 2004 efter en framgångsrik höst. Vi summerade de siffrorna som Jens gått ut med och som visade att bolaget sålt sammanlagt 50.000 spelare under kalenderåret 2003 för totalt 70 miljoner kronor. Utifrån siffror från Tullverket kunde vi visa på en att våren blev knepigare.

Men Jens Nylander gick till mottaattack samma dag i en pressrelease och hävdade att antalet sålda spelare för våren 2004 var hela 60.000 stycken:

”I motsats till vad Realtid.se påstår ökade försäljningen under andra kvartalet, och under de första båda kvartalen låg den på över 30.000 exemplar varje kvartal”, sa Jens Nylander i pressreleasen.

Hade hans siffror stämt hade det Jens of Sweden sålt 110.000 spelare det första räkenskapsåret. Nu visar årsredovisningen att han skarvade försäljningssiffrorna med 30.000 i pressrealeasen den 11 november.

Problem med tullen

Jens Nylander hävdar i årsredovisningen att vinsten kunde ha varit betydligt högre, men ”bolaget har under året belastats med förhöjda tullavgifter efter att Tullverket plötsligt (min kurs) bedömde att mp3-spelare med fm-radio skulle ha en tullavgift på 10% istället för 2%. Detta innebar en eftertaxering på 3,7 MSEK. Denna var helt oförutsedd och påverkade resultatet med samma belopp. I annat fall hade resultatet varit nära fyra miljoner bättre.”

Realtid.se frågade Tullverket vad som gäller.

– Jens of Sweden verkar ha huggit till med en lägre tullsats för att det föreföll trevligt. Sedan lång tid har utrustning för återgivning av ljud med fm-mottagare klassificerats som radiomottagare med en högre tullavgift. När vi gick med i EU var tullavgiften på området 13,2 procent och har sedan dess successivt sjunkit, säger Siv Markie, nationell specialist på Tullverket.

Annons