Finans Nyhet

JC Decaux krävde 88 miljoner kronor – nobbas

Publicerad

Reklambolaget JC Decaux vill få en ersättning av staten på drygt 88 miljoner kronor. Bolaget menar att konkurrenterna får fördelar av en ändring i reklamskatten.

Realtid.se

Svenska staten har begått ett födragsbrott. Det hävdar utomhusreklambolaget JC Decaux. Bolaget rasar över en ändring i reklamskattelagen från 2006 som innebär sänkt reklamskatt för vissa medieslag, medan utomhusreklam fortfarande beskattas enligt högsta skattesatsen i reklamskattelagen, det vill säga 8 procent.

Och därför har man krävt staten på i första hand 88 miljoner kronor och i andra hand ett skadestånd på 61 miljoner kronor.

Men JC Decaux åker alltså på ett rejält bakslag i Stockholms tingsrätt och får inte en krona i ersättning.

Annons

Enkelt förklarat handlar bråket om att JC Decaux hävdar att dess konkurrenter gynnas av ändringarna i reklamskattelagen, som bland annat innebär att skatten för periodisk skrift med karaktären av allmän nyhetstidning dagspress eller fackpress sänks från 4-3 procent av det så kallade beskattningsvärdet (beskattningsvärdet baseras på den årliga omsättningen för såld annonsreklam eller annan reklam).

JC Decaux är också kritiskt till att staten höjt ersättningskraven från 12-50 miljoner kronor för periodiska skrifter och 6-10 miljoner kronor för annan typ av press.

Bolaget hänvisar bland annat till att många av JC Decaux konkurrenter har en omsättning som understiger de nya gränsbeloppen, vilket i praktiken innebär att dessa är: ”helt reklamskattebefriade”.

Annons

Och även om man har en omsättning som överstiger gränsbeloppen gynnas konkurrenterna inom andra medieslag av den sänkta reklamskatten, resonerar JC Decaux.

Bolaget hävdar att stödet snedvrider konkurrensen. Detta eftersom nya reklamköpare får ett incitament för att välja annan reklam än just utomhusreklam då priset för annan reklam blir ”lägre”.

JC Decaux hävdar också att staten är skyldig att anmäla nytt stöd till EU-kommissionen för att få detta godkänt, men så ska alltså inte ha skett. Därmed anser JC Decaux alltså att den svenska staten har begått ett fördragsbrott och just därför är det fullt rimligt att begära skadestånd.

Annons

Ekvationen kring skadeståndsumman är baserad på den skatt som JC Decaux redan har betalat staten i förhållande till den skatt bolaget skulle behövt betala om nivån hade varit likadan som för andra medieslag, det vill säga tre procent.

Men Tingsrätten köper alltså inte JC Decaux resonemang. I domslutet framgår att EU-domstolen har slagit fast att en nationell domstol kan hantera en prövning kring skadestånd om den som berörs lidit skada på grund av en olaglig stödåtgärd.

Rätten konstaterar dock att den som är skyldig att betala en skatt inte kan slippa detta genom att göra gällande att andra som är befriade från sådan skatt utgör ett statligt stöd.

Annons