Finans Nyhet

”Jävsfrågan löst”

Publicerad

Claes Lundblad och Axel Calissendorff får snart sina domar av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Anmälningarna mot Roschier-advokaterna har ställt till det för disciplinnämnden eftersom flera ledamöter är jäviga. Det gäller bland annat nämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk som suttit i samfundsstyrelsen med Axel Calissendorff.

Enligt vice ordförande Börje Samuelsson har nämnden nu gått igenom vilka ledamöter som anses jäviga och uteslutit dessa från vidare hantering av Roschier-ärendet. Vilka ledamöter som uteslutits avslöjas inte.

– Men vi kommer naturligtvis att se till att disciplinnämnden inte innehåller någon ledamot som är jävig när detta tas till avgörande, säger Börje Samuelsson.

Annons

Frågan är extra känslig eftersom Claes Lundblad är sambo med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Nämnden hanterar dock ärendet som vilket annat som helst:

– Jämfört med andra ärenden behandlar vi inte detta på något särskilt sätt, säger Börje Samuelsson.

– Det förekommer ofta att det finns jäv i ärendena och då deltar inte dessa i avgöranden. Vi har mellan 20 – 25 ärenden på en vanlig föredragningslista.

Annons

Advokatsamfundets stadgar har ändrats i kölvattnet av Roschier-ärendet så att det numera är enklare att välja in ersättare till disciplinnämnden om den inte är fulltalig på grund av jäv. Tidigare fanns ingen möjlighet till detta enligt stadgarna vilket hade kunnat förhindra ett beslut från nämndens sida.

I nämnden sitter normalt åtta advokater och tre offentliga representanter. För att den ska vara beslutför krävs minst sex närvarande ledamöter.

Stadgeändringen godkändes av regeringen så sent som på torsdagen. Ändringen innebär att samfundets generalsekretare och, vid jävsproblem även ordförande, kan välja in ersättare i nämnden. Dessa kan endast väljas om de suttit i disciplinnämnden tidigare.

Annons

Disciplinnämnden sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Eftersom anmälningarna mot Roschier-advokaterna är så pass omfattande överväger disciplinnämnden att ta upp dem vid ett enskilt möte.

Enligt uppgift till Realtid.se planeras ett beslut tidigast i oktober.

Dubbla stolar?

Roschiers delägare Claes Lundblad är numera ombud för HQ som riktat ett rekordstort skadeståndskrav mot bankens tidigare ledning och styrelse däribland Mats Qviberg och investmentbolaget Öresund med ordförande Sven Hagströmer.

Då Lundblads kollega, Axel Callisendorff, tidigare var ombud för Hagströmers bolag anmälde finansmannen Callisendorff till disciplinnämnden för brott mot god advokatsed.

Därtill har revisionsjätten KPMG anmält Lundblad, Callissendorff samt Roschier-kollegan Henrik Fieber då Roschier arbetar åt HQ samtidigt som Callisendorff agerat

skiljeman i en tvist där revisionsfirman var en av parterna.

KPMG:s chefsjurist, Peter Åkersten, menar att Roschier även kan använda information som advokaterna de tidigare inhämtat under tystnadsplikt.

Claes Lundblad menar å sin sida att kritikerna vill förhala processen och att ett frånträdande från HQ-uppdraget skulle få enorma konsekvenser för klienten vilket väger tyngre än den eventuella jävsfrågan.

Annons