Ledarskap

“Jag brinner för ett värderingsstyrt ledarskap”

Caroline Farberger, som är vd för ICA Försäkringar, är en av årets vinterpratare i P1. “Inkludering och jämställdhet är viktiga affärsfrågor för att öka innovationskraften och konkurrenskraften i svenskt näringsliv”, säger hon.

Publicerad 2019-12-11
Caroline
Farberger

En av årets vinterpratare i P1 i Sveriges Radio är Caroline Farberger, som är vd för ICA Försäkringar. 

– Att fler vill ta del av min syn om att jämställdhet i näringslivet är en genuin affärsfråga är glädjande. Som vd för ICA Försäkringar är det mitt uppdrag att visa vägen och inspirera fler att göra det samma. I mitt vinterprat kommer jag att berätta mer om mina tidigare upplevelser och nya perspektiv i yrkeslivet, säger hon. 

Varför är det lättare att prata jämställdhet och inkludering som kvinna än som man?

– När det pratades om inkludering och mångfald tidigare kunde jag känna mig lite hotad som man (Caroline hette tidigare Carl och genomgick nyligen en könskorrigering) och ledare på hög nivå, det dröjde inte lång tid för mig som kvinna att inse att jag varit ohyggligt priviligierad tidigare. Näringslivets topp skulle gynnas mer av den insikten, att fler och olika perspektiv bidrar och stärker verksamheter. Annars riskerar vi att gå miste om en enorm potential.

Caroline Farberger tror på näringslivets förmåga att skapa välstånd i samhället och näringslivets möjlighet att vara en drivkraft i att skapa ett hållbart samhälle. Att öka näringslivets konkurrenskraft genom en jämställd och inkluderande kultur. 

– Jag ser det som ett naturligt ansvar för alla företag att driva utvecklingen mot ett jämställt näringsliv och hållbart samhälle. 

Hur vill du påverka din egen organisation och vilka reaktioner har du mött?

– Jag brinner för ett värderingsstyrt ledarskap, där organisationen delar kärnvärden såsom inkludering och att alla medarbetare kan komma till sin fulla rätt. Vi lägger mycket tid i min ledningsgrupp på att diskutera värderingsfrågor och hur vi kan ta till vara på varandras kompetens. Jag har mötts av en stor respekt internt för mitt beslut att leva som den jag är. Jag upplever ett starkt stöd i organisationen.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in