Finans Nyhet

Irländska krisbanker underkänns

Publicerad

Fyra av Irlands banker klarade inte centralbankens granskning.

Följden blir en ombyggd banksektor och att ytterligare 24 miljarder euro måste skjutas till i krisstöd.

Fyra banker klarade inte det så kallade stresstestet, en kontroll av likviditet och kapital: Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Educational Building Society och Irish Life & Permanent.

Irländska staten har redan skjutit till 46 miljarder euro till banksektorn, och måste sannolikt ta notan även denna gång. Några besked om hjälp från Europeiska centralbanken (ECB), som irländska regeringen hoppats på, kom inte på torsdagen.

Annons

Nya storbanker

Finansminister Michael Noonan tillkännagav en plan för hur landets banksektor ska organiseras om. Bland annat ska två nya storbanker skapas, den ena av Bank of Ireland, den andra genom sammanslagningar av Allied Irish Banks och Educational Building Society (EBS).

Bankerna ska skilja ut kärnverksamheterna från andra affärsområden, som ska säljas av.

Noonan klargjorde också att Irland garanterar bankernas åtaganden, lovade omstuvade styrelser i bankerna och svor sin regerings lojalitet mot det åtstramningsprogram EU och Internationella valutafonden (IMF) krävt för det stödlån på 67,5 miljarder euro Irland fått.

Annons

Stöd utifrån

Storleken på stödet till de fyra bankerna låg i linje med vad marknaden hade väntat sig.

EU-kommissionen, ECB och IMF välkomnar regeringens översyn av sina illa sargade banker och delar de slutsatser regeringen dragit av stresstesterna, enligt nyhetsbyrån AFP. Det är ett stort steg i riktning mot att få det friskt igen samt att återgå till tillväxt och ökad sysselsättning i Irland, anser de tre organen.

I det gemensamma uttalandet stödjer de tre också planerna på ombyggnation av banksektorn för att skapa färre men finansiellt starkare banker.

Annons

Annons