Finans Nyhet

Inhyrd personal ska beskattas i Sverige

Taggar i artikeln

Wolters Kluwer
Publicerad

Inhyrd personal som arbetar tillfälligt i Sverige ska beskattas här även om de vistas i landet kortare tid än 183 dagar, enligt ett färskt beslut av Riksdagen.

Camilla Jonsson

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, den så kallade SINK-lagen. Det gäller dock inte om vistelsen i Sverige uppgår till högst 15 dagar i sträck och maximalt 45 dagar under ett kalenderår. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2021.

I somras lämnade regeringen en proposition om att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp ska införas i Sverige. Det innebär att utomlands bosatta personer som hyrs in för att arbeta tillfälligt i Sverige ska beskattas här. 

Förändringen innebär en justering av den så kallade 183-dagarsregeln i lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Annons

– Regeln innebär att personer som arbetar tillfälligt i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare slipper betala skatt här om vistelsen i Sverige understiger 183 dagar, säger Wolters Kluwers skatteexpert Irini Kallides. 

Justeringen innebär att regeln inte ska gälla vid uthyrningssituationer. Det betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige ska betala skatt här även om vistelsen understiger 183 dagar och anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag. Det gäller verksamheter som bedrivs både av företag och av svenska staten, en kommun eller en region.

Kravet att betala skatt i Sverige ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet här under högst 15 dagar i följd och det totalt inte blir fler än 45 dagar i Sverige under ett kalenderår.

Annons

Ändringen är en anpassning till omvärlden och ett sätt att skydda den svenska skattebasen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2021.

Annons