Harald Mix var med och grundade riskkapitalbolaget Altor 2003. Harald Mix är bland annat styrelseledamot i Carnegie Investment Bank, CARAM och IF Brommapojkarna, och andre vice ordförande i Sverige-Amerika Stiftelsen. Foto: Sweamfo
Finans

Inget klirr i kassan för Altors partners

Altor Equity Partner ökar omsättning och resultat under 2017 men slopar utdelningen till riskkapitalbolagets partners.

Publicerad 2018-06-14

Altor Equity Partner, som är rådgivare till private equity fonderna Altor 2003 Fund, Altor Fund II och Altor Fund III, baserade på Jersey, presenterar årsrapport för 2017.

I förra veckan kom beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen som bekräftade Skatteverkets linje om beskattningen av så kallad carried interest, vinstdelningen som faller ut när riskkapitalfonder avkastar över en viss nivå. HFD konstaterade att carried interest ska beskattas som lön och inte som ren kapitalinkomst. Beskedet innebar att flera toppar i riskkapitalbolagen, bland annat i Altor, beskattas för ”arbetsinsatser” i bolagen som fonderna äger.

Altor Equity Partners poängterar i årsrapporten, liksom tidigare, att bolaget inte har några ägarandelar i de bolag som Altor-fonderna förvärvar och inte har någon rätt till avkastning på Altor-fondernas investeringar.

Altor skriver att rådgivningsbolagets uppdrag under 2017 varit inriktad på kvalificerad investeringsrådgivning i Norden, vilket innebär att bolaget bland annat identifierar, utvärderar och rekommenderar förvärv av företag samt värderar, strukturerar, koordinerar företagsförvärv och försäljning.

Altor-koncernen ökar omsättningen till 221 miljoner kronor från fjolårets 199 miljoner kronor samtidigt ökar resultatet efter finansiella poster till 47 miljoner kronor jämfört med 28 miljoner kronor under 2016.

Omsättningen och resultatet är högst i Sverige om 182 miljoner kronor respektive cirka 32 miljoner kronor.

Moderbolaget ökar omsättningen till 182 miljoner kronor jämfört med 160 miljoner kronor samtidigt som resultatet efter finansiella poster uppgick till 39 miljoner kronor jämfört med 21 miljoner kronor.

Årets vinst i koncernen uppgick till dryga 36 miljoner kronor jämfört med cirka 21 miljoner kronor föregående år.

Trots ett lönsamt år slopar riskkapitalbolaget utdelningen till delägarna för första gången på fyra år. Under fjolåret gjordes en utdelning om dryga 40 miljoner kronor till moderföretagets aktieägare samt drygt 4 miljoner kronor till minoritetsägare. Likadant har det sett ut alltsedan 2014. 

Partners, delägare, i Altor Equity Partners är Harald Mix, Bengt Maunsbach, Stefan Linder, Klas Johansson, Claes Ekström, Johan Blomquist och Anders Bierke. Minoritetsägaren är Pål Stampe.

I slutet av året lämnade Anders Bierke styrelsen för Altor Equity Partners och nu i slutet av maj tillträdde Andreas Källström som styrelseledamot.

Platsannonser