Ingen utdelning från Norion Bank 

Taggar i artikeln

Norion Bank
Publicerad
Uppdaterad

Nischbanken Norion Bank redovisar ökande intäkter under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, men örelseresultatet minskade under perioden. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Finwire

De totala intäkterna uppgick till 934 miljoner kronor (928).

Räntenettot uppgick till 864 miljoner kronor (839).

Provisionsnettot blev 73 miljoner kronor (73).

Annons

Rörelsekostnaderna uppgick till 253 miljoner kronor (231).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 681 miljoner kronor (697).

Kreditförlusterna uppgick till 258 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna 260 miljoner kronor.

Annons

Rörelseresultatet blev 414 miljoner kronor (437).

Nettoresultatet blev 326 miljoner kronor (346) och resultatet per aktie blev 1,51 kronor (1,62).

Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 kronor.

Annons

Annons