Finans Nyhet

Ingen tvekan om HQ-stämning

Publicerad

HQ hinner inte invänta Revisorsnämndens försenade utslag i HQ-prövningen. Miljardstämningen lämnas till tingsrätten inom kort.

HQ är mycket nära att lämna in den formella stämningsansökan mot den gamla styrelsen och ledningen samt revisorn från KPMG.

Ägarna har genom styrelsen gett advokat Claes Lundblad på Roschier i uppdrag att gå vidare med stämningen med krav på över 2 miljarder kronor solidariskt.

HQ backas upp av den kritik som Finansinspektionen och Nasdaq OMX tidigare riktat mot HQ:s redovisning och värderingen av tradingportföljen. Planen var att även invänta utslaget av Revisorsnämndens prövning av KPMG:s roll i HQ-härvan.

Annons

Tillsynsmyndigheten hade lovat att fatta sitt beslut idag torsdag men enligt myndighetschefen Peter Strömberg kommer beslutet att skjutas upp till ett nytt möte under andra veckan i juli.

Beslut dröjer

Det är något som HQ inte kan vänta på. Claes Lundblad gör tolkningen att han måste lämna in stämningsansökan senast den 30 juni för att den ska vara giltig. Även HQ:s nyvalde ordförande Claes Holmberg ser gärna att den är klar innan midsommar och kallar situationen ”lite olycklig”.

Men stämningsansökan kommer inte att bli försenad. HQ tänker hålla deadline med marginal, lovar han.

Annons

– Absolut. No question about that. Vi kör. Vi har diskuterat i styrelsen och med vd. Vi hade styrelsemöte senast igår då vi gick igenom detta. Det finns ingen avvikande uppfattning. Vi är helt överens, säger Claes Holmberg till Realtid.se.

Han säger att han gillar läget och vill inte rikta någon kritik mot hanteringen i Revisorsnämnden.

– De säger att det är ett väldigt komplext ärende.

Annons

Claes Holmberg räknar med att HQ ska få stöd i sin kritik i efterskott av Revisorsnämnden.

– Det vore mycket förvånande om Revisornsnämnden i sitt uttalande visar en avvikande uppfattning jämfört med den tolkning vi gör.

Dan Brännström, generaldirektör för revisorernas intresseförening FAR, som varit med och utsett ledamöter i Revisorsnämndens tillsynsnämnd, gör tolkningen att beslutet dröjer för att ledamöterna inte är överens.

Är de oeniga?

– Ja, det är möjligt, men de har bara hänvisat till att ärendet är komplext. De har ju inte vår deadline, men man kan göra den tolkningen. Absolut, säger Claes Holmberg.

– Men det vore ju också konstigt om det bara är en glasklar uppfattning som gäller.

Flera jävsavhopp

Det är regeringen som utser ledamöterna i tillsynsnämnden. Fyra av nio kommer från domstolar och myndigheter. Fem kommer från näringslivet och från de stora revisionsbyråerna. FAR föreslår vilka revisorer som ska vara med och granska sina egna branschkollegor.

Revisorsnämnden har tidigare fått kritik för att ledamöterna är alltför snälla mot de revisorer som de ska syna.

Att det handlar om en liten värld visas av att flera ledamöter anmält jäv i samband med HQ-prövningen.

Advokat Rune Brännström från Glimstedt är ledamot i tillsynsnämnden men deltar inte i beslutet eftersom Claes Holmbergs företrädare som ordförande i HQ, Leif Ljungholm, också arbetar på Glimstedt.

Vad som komplicerar saken är att Rune Brännström har Annika Boström från Glimstedt som enda personlig ersättare.

Revisorn Bertel Enlund är ledamot men kan inte heller delta eftersom kollegan Björn Grundvall på Ernst & Young är revisor i HQ.

Bertel Enlund har bland annat Ola Forsberg från KPMG som en av flera personliga ersättare.

– Där har du något att reda ut, säger Claes Holmberg.

Upptagen i HQ-möte

Om möjliga ersättare inte står att finna blir det färre som deltar i beslutet.

En decimerad nämnd kan leda till ett oavgjort resultat vid en omröstning. Antingen vinner då det beslut som är mildast för den granskade parten enligt principen hellre fria än fälla, eller så blir ordförandens röst utslagsgivande. Revisorsnämnden har inte utrett vilken princip som gäller.

Myndighetschefen Peter Strömberg satt under onsdagen i ett möte med handläggarna i HQ-ärendet.

De ansvariga enligt Roschier

Mats Qviberg

Stefan Dahlbo

Carolina Dybeck Happe

Thomas Erséus

Curt Lönnström

Johan Piel

Anne-Marie Pålsson

Pernilla Ström

Mikael König

Johan Dyrefors, KPMG

Annons