Rättstvist

Ingen förlikning mellan advokatbyrå och Refaat el Sayed

Advokatbyrån Kanter konstaterar att det inte finns någon förutsättning till förlikning med Refaat el Sayed kring en konlikt rörande rådgivning kopplad till Industrivärden. Genom ombudet Torgny Wetterberg noterar advokatbyrån att Refaat el Sayed dessutom är "mer erfaren att driva tvister än många advokater".

Uppdaterad 2019-07-02
Publicerad 2019-07-02

Enligt Refaat el-Sayed har Kanter Advokatbyrå gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning i samband med en klandertalan mot Industrivärden år 2016 med kopplingar till Fermentaaffären för 30 år sedan, se vidare faktarutan nedan. 

Stockholms tingsrätt har under en muntlig förberedelse bett parterna, Kanter Advokatbyrå och Refaat el Sayed, att undersöka möjligheterna till en förlikning. Parterna har efter mötet i domstolen träffats men Advokatbyrån skriver i ett yttrande till domstolen att det saknas förutsättningar att träffa en förlikning i målet.

Kanter Advokatbyrå noterar att situationen är liknande en tidigare situation där Refaat el Sayed å sin sida avvisat en uppgörelse som skulle betyda att han inte hade behövt ersätta Industrivärdens kostnader och sparat egna kostnader samt fått del av viss betalning från Industrivärden. I detta fall avvisas en uppgörelse som skulle ha medfört att Refaat el Sayed sluppit betala rättegångskostnaderna för advokaten Fredrik Elmér, som han klandrat för vårdslös rådgivning, samt fått en del ersättning. Fredrik Elmér, som inte längre klandras personligt för vårdslös rådgivning, har yrkat och domstolen har godkänt en ersättning med 231 500 kronor.

”Det kan noteras att Klientens ”affärsidé” för drivandet av tvisten mot Industrivärden och för denna tvist inte är kopplad till de juridiska förutsättningarna att nå framgång och för denna tvist inte är kopplad till de juridiska förutsättningarna att nå framgång utan bygger på att ”streta och dra” så mycket som möjligt för att på detta sätt tro sig kunna få motsidan att acceptera en förlikning av ”ren trötthet”, skriver ombudet advokat Torgny Wetterberg från A1 Advokater.

Advokatbyrån skriver även, genom sitt ombud, att Refaat el Sayed är mer erfaren av att driva tvister än många advokater. Att det även ligger i hans ”affärsmodell” att i efterhand, när mål har förlorats, lägga skulden på den anlitade advokaten och påstår att det är den som agerat vårdslöst. Enligt advokatbyrån har Refaat el Sayed redan påstått detta om den nuvarande anlitade advokaten och att det kan komma att riktas krav mot även detta ombud, vilket kan vara det tredje i rad, skriver Kanter Advokatbyrå i sitt yttrande genom ombudet Torgny Wetterberg.

Målet sätts ut till huvudförhandling den 5, 6 och 8 maj 2020.

Målet handlar om

Det var i slutet av november 2018 som Refaat el-Sayed lämnad in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt rörande vårdslös rådgivning. De stämda parterna var advokat Fredrik Elmér och Kanter Advokatbyrå. Stämningsansökan ändrades senare att endast innefatta advokatbyrån.

Den vårdslösa rådgivningen ska enligt Refaat el-Sayed ha ägt rum i samband med en klandertalan mot Industrivärden år 2016 där Refaat el-Sayed krävde Industrivärden på 1,6 miljarder kronor för att få betalt för gamla avtal som tecknades i samband med Fermentaaffären för 30 år sedan. 

I den aktuella stämningen mot advokatbyrån försvarar sig byrån och uppger bland annat att  Refaat el-Sayed inte följde advokatens bestämt uttalande råd i samband med förlikningsdiskussioner med Industrivärden. Han beslöt sig istället för att lämna ett motbud som helt stängde vidare diskussioner om förlikning med Industrivärden, framgår det av svaromålet. 

Industrivärden ville inte gå med på något bud över 1 miljon kronor. Refaat al-sayed ville inte gå med på en förlikning under 3 miljoner kronor. Förlikningsmöjligheterna gick därför om intet.

Refaat el-Sayed har nu anlitat advokaten Percy Bratt (tidigare bland annat engagerad i fallet Dawit Isaak varit försvarare för pingstpastorn Åke Green) kräver ett skadestånd om 3,5 miljoner kronor jämte ränta solidariskt från advokatbyrån och Fredrik Elmér, som har anlitat advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Platsannonser