Finans Nyhet

Ingen avmattning på husmarknaden

Publicerad

Mäklarsamfundet ser inga tecken på avmattning på husmarknaden. I de flesta län ökar priserna. En prognos fram till och med februari 2006, baserad på tecknade köpekontrakt, visar på fortsatt stigande priser på bostadsmarknaden.

Fritidshusen har stigit mer än villorna den senaste tolvmånadersperioden. De flesta länen uppvisar prisökningarna, skriver Mäklarsamfundet.

Villapriserna i riket har den senaste tolvmånadersperioden ökat med 10 procent. Medelvärdet för en villa i riket som helhet ligger på 1 463 000 kronor med kraftiga variationer.

Prisökningarna har varit kraftig i bland annat Södermanlands län där priserna ökat med 15 procent, i Halland har villapriserna gått upp med 16 procent.

Annons

I storstadsregionerna har priserna ökat med mellan 9 och 14 procent. I bara 10 av Sveriges 25 län ligger snittpriset för en villa på under en miljon kronor.

Priserna på fritidshus i riket som helhet har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 14 procent. Medelvärdet för ett fritidshus ligger på 940 000 kronor.

Bland de län som haft betydande prisökningar finns Västerbotten och Halland där priserna gått upp med 26 respektive 23 procent. Lägst prisökningstakt för fritidshus har Södermanlands län och Dalarna haft med 3 respektive 7 procent.

Annons

TT

Annons