Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent i april 

Taggar i artikeln

Inflation KPI KPIF SCB
Inflation, SCBInflation, SCB
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,3 procent i april. Motsvarande siffra för mars var 2,2 procent.

Realtid.se

– Effekten av ökade räntekostnader för bolån avtar, vilket bidrar till att inflationstakten sjönk något i april, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB i en skriftlig kommentar.

Månadsförändringen påverkades främst av höjda priser för rekreation och kultur där priserna på böcker återigen steg i pris efter föregående månads bokrea. Restaurang- och logibesök ökade också i pris.

Det var även hyreshöjningar för hyreslägenheter samt högre kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem. Den ökade månadsförändringen i april dämpades något av lägre elpriser samt lägre priser på frukt.

Annons

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPI för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i april 2024. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 3,9 procent i april 2024. Det är en nedgång från mars, då inflationstakten var 4,1 procent.

Inflationstakten i april påverkades framför allt av högre boendekostnader vilket främst berodde på ökade räntekostnader. Högre hyror samt höjda avgifter för bostadsrätter bidrog också till inflationstakten. De stigande boendekostnaderna dämpades något av lägre elpriser.

Annons

Kläder, restaurangbesök samt rekreation och kultur har gått upp i pris de senaste tolv månaderna. I övrigt bidrog även höjda priser inom hälso- och sjukvård samt för diverse varor och tjänster. Prisökningarna motverkades däremot av lägre drivmedelspriser.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 2,3 procent i april. Motsvarande siffra för mars var 2,2 procent.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 2,9 procent i april, vilket även var noteringen i mars.

Annons

Annons