Inflationstakten enligt KPI 9,3 procent i juli

Taggar i artikeln

Inflation inflationsmålet
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPI var 9,3 procent i juli 2023, vilket den också var i juni. Månadsförändringen från juni till juli var 0,0 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 6,4 procent i juli.

Realtid.se

– Priserna ökade främst på paketresor och livsmedel under juli. Detta motverkades av lägre elpriser, vilket bidrog till att konsumentpriserna totalt under juli var oförändrade, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

  • Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 3,1 procentenheter till inflationstakten enligt KPI.
  • Elpriserna sjönk under juli och nådde liknande prisnivåer som juli 2021.
  • Från juni till juli steg livsmedelspriserna med 1,4 procent.
  • Stigande priser inom rekreation och kultur bidrar alltmer till inflationen.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi minskade från 8,1 procent i juni till 8,0 procent i juli

Den sammanlagda prisutvecklingen från juni till juli blev 0,0 procent. Under motsvarande period föregående år ökade priserna med 0,1 procent.

Annons

Elpriserna sjönk under juli med cirka 15 procent och nådde liknande prisnivåer som i juli 2021. Samtidigt ökade räntekostnaderna, vilket de har gjort sedan början av 2022.

Från juni till juli ökade priset på paketresor samt utrikes flygresor. Vidare steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker. Priserna steg också för rekreations- och kulturtjänster.

Prisökningarna motverkades av prissänkningar på kläder samt hotellrum. Den årliga påfyllnaden av tandvårdsbidraget bidrog till lägre priser för tandläkararvode i juli. Det var även lägre priser på trafikavgifter, vilket beror på att SCB har en ny metod för trängselavgifter som tar hänsyn till avgiftsfria dagar.

Annons

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 9,3 procent i juli 2023. Detta är oförändrat från juni då inflationstakten också var 9,3 procent.

Inflationstakten i juli påverkades framför allt av ökade räntekostnader som bidrog med 3,1 procentenheter. Under det senaste året har även priset på livsmedel och alkoholfria drycker ökat.

Logi och restaurangbesök har stigit i pris sedan ett år tillbaka. Även hyrorna och månadsavgifterna för hyres- respektive bostadsrättslägenheter har höjts.

Annons

Det har varit flera prisökningar på varor och tjänster inom rekreation och kultur, där paketresor har haft den största påverkan. Rekreation och kultur är numera en av de huvudgrupper som påverkar inflationen mest. Dessutom har det blivit dyrare med transporttjänster, där utrikes flygresor står för den största delen.

Ytterligare bidrag till inflationstakten kom från prisökningar på kläder och skor samt inventarier och hushållsvaror. I övrigt har höjda priser på diverse varor och tjänster bidragit, där det i första hand var prisökningar för tjänster och artiklar inom personlig hygien och kroppsvård.

Under det senaste året har energipriserna minskat. Elpriserna har minskat med 17,6 procent jämfört med juli 2022 medan drivmedelspriserna har minskat med 10,7 procent.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 6,4 procent i juli. Motsvarande siffra för juni var även den 6,4 procent.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,0 procent i juli, vilket är en nedgång jämfört med juni då den var 8,1 procent.

Annons