Inflationstakten enligt KPI 6,5 procent i september

Taggar i artikeln

Inflation
Elpriserna har sjunkit med 45,3 procent sedan september 2022, vilket gav ett negativt bidrag motsvarande 2,4 procentenheter till inflationstakten.
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 6,5 procent i september 2023. Detta är en minskning från augusti då inflationstakten var 7,5 procent.

 

Realtid.se

Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 4,0 procent i september. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

– Breda prisökningar i september motverkades bland annat av fortsatt sjunkande elpriser, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,7 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Elpriserna sjönk i september och var 45,3 procent lägre jämfört med motsvarande månad föregående år. Priserna för kläder steg med 4,9 procent, vilket är normalt för säsongen
Priser inom rekreation och kultur fortsätter att stiga och bidrog med 1,4 procentenheter till inflationstakten i september.

Annons

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi minskade från 7,2 procent i augusti till 6,9 procent i september.

KPI ökade med 0,5 procent från augusti till september. Under motsvarande period föregående år ökade priserna med 1,4 procent.

Månadsförändringen i september påverkades främst av en prisökning för kläder, vilket är normalt för säsongen. Därutöver steg priserna för räntekostnader, möbler, drivmedel samt rekreation och kultur.

Annons

Prisökningarna motverkades av prissänkningar på el och utrikes flygresor med 5,5 respektive 9,6 procent.

Elpriserna har sjunkit med 45,3 procent sedan september 2022, vilket gav ett negativt bidrag motsvarande 2,4 procentenheter till inflationstakten.

Positiva bidrag till inflationstakten kom bland annat från ökade räntekostnader samt rekreation och kultur som bidrog med 2,7 respektive 1,4 procentenheter vardera. Livsmedel och alkoholfria drycker har också blivit dyrare under det senaste året, varav höjda priser på sötsaker och glass påverkade mest.

Annons

Ytterligare prisökningar noterades på flera olika varor och tjänster. Restaurang- och hotellbesök gick upp med 7,7 procent, transport ökade med 5,9 procent och diverse varor och tjänster steg med 6,3 procent. Inflationstakten påverkades också av höjda avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter. Priserna på kläder samt inventarier och hushållsvaror gick också upp i pris.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 4,0 procent i september. Motsvarande siffra för augusti var 4,7 procent.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 6,9 procent i september, vilket är en nedgång jämfört med augusti då den var 7,2 procent.

Annons