Inflationstakten 4,5 procent i februari 2022

Taggar i artikeln

SCB
Livsmedelspriserna ökade på bred front i februari. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 4,5 procent i februari 2022.

Realtid.se

Det är en uppgång från januari då inflationstakten var 3,9 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,9 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Livsmedelspriserna ökade på bred front i februari. Även om vi såg vissa tendenser till att livsmedelspriserna började stiga redan i januari, var det ett helt annat genomslag nu i februari, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar,

KPIF steg med 0,9 procent från januari till februari. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,3 procent.

Annons

Månadsförändringen i februari påverkades av högre priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det framför allt var prisökningar på grönsaker och kaffe. Prisökningar på drivmedel bidrog även till månadsförändringen. Priserna på kläder och möbler ökade, liksom priserna inom rekreation och kultur. Lägre elpriser motverkade uppgången i månadsförändringen.

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

De senaste åren har drivmedelspriserna i februari både ökat och minskat. I februari 2022 var prisökningen större än motsvarande period förra året. Elpriserna sjönk i februari 2022, till skillnad från motsvarande period 2021 då elpriserna ökade. För två år sedan minskade också elpriset, men inte lika mycket som i år.

Annons

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker uppvisade en positiv månadsförändring vilket brukar vara typiskt för februari månad. I februari 2021 sjönk i stället priserna.

För möbler, kläder, rekreation och kultur har priserna ökat för tredje året i följd i februari, dock ökade priserna mer i februari 2022 jämfört med tidigare år.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 4,5 procent i februari 2022. Detta är en uppgång från januari då inflationstakten var 3,9 procent.

Annons

Inflationstakten påverkades framför allt av högre boendekostnader, där kostnader relaterat till ägande av bostaden ökade tillsammans med högre elpriser. Det var även prisuppgångar inom transport, där drivmedel och bilar var särskilt bidragande till uppgången.

Priserna ökade också för inventarier och hushållsvaror, framför allt för möbler. Detsamma gäller livsmedel och alkoholfria drycker, rekreation och kultur samt restauranger och logi där prishöjningar bidrog till den positiva inflationstakten.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 3,4 procent i februari, vilket är en ökning jämfört med januari då den var 2,5 procent.

Annons