Inflationen något lägre än väntat

Taggar i artikeln

Inflation
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, var 9,3 procent i oktober, vilket var något lägre än väntat.

Realtid.se

Analytiker räknade med en KPIF-inflation, konsumentprisindex med fast ränta, på 9,4 procent, enligt Infront konsensus. I september låg inflationstakten på årsbasis på 9,7 procent.

– Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre än förra året, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

Stigande räntekostnader bidrog med 1,8 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 10,9 procent

Annons

Fortsatt bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker i oktober, framför allt på grönsaker
Drivmedelspriserna ökade i oktober, delvis till följd av att den tillfälliga skattesänkningen upphörde
Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 7,4 procent i september till 7,9 procent i oktober

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB

KPIF minskade med 0,1 procent från september till oktober. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,2 procent.

Annons

Månadsförändringen påverkades av att drivmedelspriserna gick upp i oktober. Livsmedelspriserna ökade också, främst till följd av stigande priser på grönsaker. Det var även prisökningar inom inventarier och hushållsvaror samt rekreation och kultur, där övriga fritidsvanor bidrog till den positiva månadsförändringen.

Prisuppgångarna motverkades bland annat av sjunkande priser på el, som under månaden backade med 23,6 procent.

 

Annons

Annons