Finans Nyhet

Infekterat personalbråk i Countermine

Publicerad

Börsnoterade minröjningsbolaget Countermine där förre Skandia-vd:n Björn Wolrath är engagerad som styrelseordförande, har hamnat i konflikt med en tidigare anställd som nu misstänks för dataintrång hos företaget.

Det berättar Wolrath för Realtid.se.

– Vi har en konflikt med en tidigare anställd i Countermine, som heter Lars Nylin, säger Wolrath.

– Och han för ju ett herrans oväsen.

Annons

– Han har varit inne på polisförhör för dataintrång, vilket är ett allvarligt brott; och ännu mer i England där Nylins dataintrång delvis har skett.

Dataintrång alltså in i Countermines datorer?

– Ja.

Annons

Varför skulle Nylin vilja göra intrång i era datorer?

– Han har väl velat tillrättalägga historien, och har varit inne och justerat i dokument och annat.

– Och innan dess har han gjort dataintrång i våra datorer i Södertälje också.

Annons

– Så Nylin slår vilt omkring sig nu och har kastat ut en massa anklagelser.

– Vi har anlitat en advokatbyrå som jobbar med att kika på allt det här.

– Man ska vara på det klara med, som det brukar vara, att vi från vår sida sysslar inte med den här typen av oegentligheter.

– Men det passar väl Nylin bra att göra den här typen av oegentligheter.

Hur kan ni veta att Nylin har gjort dataintrången? Har han erkänt?

– Det vet jag inte om han har gjort.

– Men det behöver inte göras så mycket sådant, eftersom vi har så pass omfattande bevisning.

– Det kallas ”computer forensics”; att undersöka vad som har skett med datorer och vad den här killen har gjort.

– När vi har gjort sådana utredningar har vi till och med upptäckt att Nylin även har varit inne i våra styrelseledamöters datorer och ändrat och fixat.

Varför?

– Han vill väl skriva om historien för att det ska passa honom i olika sammanhang.

Hur började den här konflikten?

– Det är Nylin som har brutit mot sitt anställningskontrakt.

– Nu är vi inne i rättsprocesser kring det, och en civilrättslig process mot Nylin kommer.

– Och så har vi den här polisiära historien.

Realtid.se har sökt Nylin för kommentarer.

Dagens Industri skrev under fredagen en artikel med rubriken ”Mutaffär i Libyen skakar börsbolag”.

Det handlar om Countermine som i artikeln beskrivs som ett företag ”på ruinens brant”, samtidigt som DI skriver om att bolaget misstänks för mutor i Libyen.

DI hänvisar bland annat till en hemlig utredning av en advokatbyrå i London som uppges visa att en BMW lämnats över i Libyen, och misstankar om utbetalningar till libyska arméofficerare.

Vid 11.30-tiden på fredagen kom Countermine med ett pressmeddelande där DI-artikeln bemöts.

Så här står det i pressmeddelandet där Wolrath är avsändare:

”COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: FÖRTYDLIGANDE TILL ARTIKEL I DAGENS INDUSTRI

I en artikel i Dagens Industri idag kommenteras påstådda mutanklagelser som Countermine skulle ha varit inblandat i.

Jag vill göra följande viktiga kommentarer i frågan;

1. Bolaget polisanmälde tidigare i år i London de anklagelser som framförts. Polisanmälan var initierad av företagsledningen och beslutad av styrelsen.

Polisen valde att till vidare inte utreda frågan då det pågår ett civilrättsligt mål mellan Bolaget och den tidigare chefen för det brittiska dotterbolaget. Styrelsen beslutade därför, på förslag av företagsledningen att låta en oberoende juristfirma kartlägga förhållandena. Denna rapport har nu erhållits men ännu ej behandlats i Bolaget.

2. Det påstås i artikeln att mutanklagelserna skulle ha ett samband med att Bolaget och Christer Bergquist överenskommit om att gå skilda vägar i början av veckan. Detta är helt felaktigt.

3. Styrelsen och Christer Bergquist är överens om att tillse att polisen får allt erforderligt material för att kunna gå till botten med de påstådda anklagelserna.”

Tidigare i veckan framkom att Countermine byter vd i ett separat pressmeddelande som kom i måndags:

”COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: NY TF VD FÖR COUNTERMINE

(NGM:COUM B)

Christer Bergquist, som varit VD i Countermine sedan i juni 2007 har idag, i samråd med styrelsen, beslutat att lämna bolaget.

Till tf VD har utsetts Johan Kihl, som är styrelseledamot sedan april 2008.

Även om Kihls uppdrag inte är tidsbestämt är det en tillfällig lösning.

Bergquist kommer att stå till styrelsens förfogande och biträda bolaget under tiden fram till nästa sommar och även därefter om så skulle erfordras.

Bergquist uppbär lön under 9 månader.

Björn Wolrath, styrelseordförande säger i en kommentar;

’Countermines väg har varit kantad av svårigheter och vi har drabbats av långa tidsutdräkter i upphandlingar.

Vår verksamhet, som ju är angelägen, har haft svårt att ta fart och vi har därför tvingats genomföra flera emissioner för att skapa rörelsekapital.

Vi står nu inför en situation där vi antingen måste få ny fart i verksamheten eller avveckla den under ordnade former.

Christer Bergquist och styrelsen har därför kommit fram till att det är bättre att en ny VD tar vid.’”

Countermines aktie är noterad på NGM-börsen, och står i 2-3 öre.

Hela bolaget är därmed värt 14 miljoner kronor enligt Bloomberg och Avanza.

Aktien hade en topp kring 7 kronor våren 2007, men har alltså sedan dess fallit kraftigt till nuvarande nivå.

Under första halvåret 2010 hade Countermine intäkter på 10 miljoner kronor (28).

Resultatet efter skatt blev -18 miljoner (-14,5).

I december 2009 fick Countermine in 70 miljoner kronor i kapitaltillskott från aktieinvesterare, med Erik Penser Bankaktiebolag som garant för kapitaltillskottet om aktieinvesterare inte bidrog med hela beloppet.

Annons