Finans Nyhet

If ställer hållbarhetskrav – ’ansträng er eller byt försäkringsbolag’

Taggar i artikeln

IF
If, hållbarhet, företagskunder Foto: TTIf, hållbarhet, företagskunder Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Företag som inte lever upp till FN-principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption kommer att uppmanas att öka sina ansträngningar, eller hitta ett annat försäkringsbolag.

Realtid.se

UN Global Compact är ett internationellt initiativ för näringslivet, med fokus på tio hållbarhetsprinciper som täcker områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korrpution. Sedan juni är hållbarhetsprinciperna del av Ifs underwriting och av den företagsbesiktning (customer due diligence) som görs av företagskunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ifs interna ESG-grupper kommer att fatta beslut om kundförhållanden utifrån rapporterna och annat relevant material.

Om en företagskund bedöms inte leva upp till en eller flera av UN Global Compact-principerna, kommer företaget att kontaktas och uppmanas att åtgärda situationen. Om kunden inte vill eller inte klarar att genomföra förändringar kan den komma att behöva byta försäkringsbolag.

Annons

Hittills har ett litet antal företagskunder informerats om att deras ESG-värdering inte är tillfredsställande. Ingen kundrelation har ännu avslutats.

– Vi fokuserar nu på våra stora kunder. Det är viktigt att understryka att detta inte handlar om huruvida företag har dieselbilar i sin fordonsflotta. Det handlar om att försvara mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och miljön, samt att motverka korruption,  säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud i en skriftlig kommentar.

Implementeringen av UN Global Compact-principerna i Ifs underwriting är ett av de steg som If har tagit för att integrera hållbarhet direkt i sin affärsverksamhet.

Annons

If Skadeförsäkring (If P&C Insurance) är medlem i UN Global Compact genom moderbolaget Sampo Group, som anslöt sig till initiativet 2019. UN Global Compact utgör grunden för både Sampos uppförandekod och Ifs uppförandekod för leverantörer.

If har genomgått ESG-granskningen, på samma villkor som kunderna.

 

Annons

Annons