Finans Nyhet

If på jakt efter lovande insurtech-bolag

Taggar i artikeln

IF Insurtech
Publicerad
Uppdaterad

I jakt på samarbetspartners inom smarta digitala lösningar anordnade försäkringsbolaget If en speed-dejting-session – och lyckades identifiera tre-fyra intressanta bolag. “Det är viktigt att vi är nyfikna på vad som sker utanför våra egna väggar”, säger If:s vd Morten Thorsrud till Realtid.

Miriam Istner-Byman

Åtta insurtech-bolag från Sverige, Norge och Danmark antog utmaningen att presentera sina idéer för försäkringsbolaget If i hopp om vidare dialog om partnerskap. 

– Vi letar ständigt efter sätt att göra vårt erbjudande gentemot våra kunder ännu bättre, men vi är samtidigt öppna för att vi inte alltid sitter på alla svar själva. Därför är det viktigt att vi är nyfikna på vad som sker utanför våra egna väggar, säger If:s vd Morten Thorsrud till Realtid.

Hur upplever du att speed-dejtingen gick?
– Bra! Det var lärorikt och inspirerande – men också intensivt med ett fullspäckat schema. Vi hade åtta bolag här som presenterade under eftermiddagen, så det blev hastiga, tvära kast mellan olika typer av verksamheter och ämnen uppe för diskussion.

Annons

Om insurtech-bolagen tidigare setts som konkurrenter till de etablerade aktörerna i branschen, har trenden på senare tid vänt till att många uppstickare i stället sökt ingå olika former av partnerskap med större bolag, uppger Morten Thorsrud som bakgrund till initiativet.

– Vi är öppna för att det kan finnas bolag där ute som sitter på kompetens/teknik som vi kan dra nytta av och som kan hjälpa oss att göra försäkring enklare och mer effektivt. Exempelvis har vår bransch i dag rätt höga transaktionskostnader. Så i den mån insurtechbolag eventuellt kan hjälpa oss med nya smarta lösningar inom områden som distribution, skadehantering och prissättning, som skulle kunna göra vår verksamhet ännu mer kostnadseffektiv, ser vi absolut utrymme för partnerskap framöver.

Mindre techbolag inom försäkringsbranschen vill gärna forma partnerskap med mer etablerade aktörer. Men det finns inga tydliga processer för hur det ska gå till vilket många av de mindre bolagen upplever som en stor utmaning. Det visar  “The Nordic Insurtech Report” som Sthlm Fintech Week och techbolagen Itello och Finmate ligger bakom.

Annons

Hur ska ni komma runt det?
– Bland annat genom arrangemang som det vi anordnade i förra veckan. Som det ser ut nu kommer vi också anordna liknande träffar framöver med nya bolag.

Vilka är de stora utmaningarna med att forma partnerskap med mindre insurtech-bolag?
– Den största utmaningen är nog osäkerheten kring vilka bolag som blir ”vinnare” på lite längre sikt. Man kan fort hamna i en situation där man ingår ett partnerskap med en aktör som uppfattas som ledande i sin nisch, men som sex månader senare passerats av en konkurrent. Utvecklingen går rätt snabbt inom detta område.

Utvecklingen av techbolag inom försäkringsbranschen har inte varit lika explosionsartad som i många andra branscher. Vad tror du är anledningen till det?
– Utvecklingen är explosionsartad när det gäller sådana techbolag som fokuserar vissa specifika delar av värdekedjan inom försäkring, men det är riktigt att det är få mindre tech-aktörer som förmår utmana försäkringsbranschen mer i stort. Detta hänger nog samman med att det är komplext att driva ett försäkringsbolag – det är stränga lagkrav, det krävs kapital och man behöver god insikt i risk och ha effektiva, kundvänliga processer. Detta är krävande att bygga upp. Utöver det är viktiga delar av försäkringsindustrin utpräglat ”fysisk”, allt kan inte lösas digitalt. När du får motorhaveri i fjällen måste någon bege sig ut fysiskt och bärga dig, när man får en vattenskada i köket krävs en fysisk reparation och när du behöver en medicinsk operation behövs ett fysiskt ingrepp. Av det skälet kommer vår industri aldrig bli helt fulldigitaliserad.

Annons

Är det några företag från speed-dejtingen som ni vill gå vidare med?
– Vi har identifierat tre-fyra bolag som vi planerar att föra fortsatt dialog med.

Så gick speed-dejtingen till:

Bolagen fick 15 minuter vardera att presentera och diskutera sina idéer för en panel med företrädare från If – som utöver Morten Thorsrud själv bestod av Ifs CIO Kjell Rune Tveita, Head of IT Private Solutions Joakim Eldin, Head of Digital Solutions Paula Pylväs och Head of If Tech Lab Adam Bergendahl.

De presenterande bolagen var av olika typ, storlek och på olika stadier i sin utveckling – det rörde sig om alltifrån försäkringsappar, tjänster som rekommenderar försäkringar via AI och machine learning inom kundkommunikation.

 

Annons