Utbildning

Ideon Open tillsammans med Realtid: Samskapande nyckeln till innovation inom finans

Ideon Open och Realtid samarbetar om en ny innovationsutbildning och ett innovationsnätverk för finansbranschen.

Realtid.se
Uppdaterad 2021-03-17
Publicerad 2021-03-17

Med innovation, entreprenörskap och hållbarhet som ledord driver Ideon Open innovationsprojekt och utbildningar inom innovation, entreprenörskap och intraprenörskap för stora företag men även mot startups och scaleups, i Sverige och internationellt.

En rad aktörer inom industrin, däribland Sony, Alfa Laval eller CEVT, har under senare åren satsat på open innovation i samarbete med branschkollegor, akademin, startups och scaleups. Open innovation är den naturliga vägen framåt nu när världen blivit så komplext, anser Arne Hansson, vd, Ideon Open, en del av Ideon Science Park.

Den 20 april gör Ideon tillsammans med Realtid en gemensam digital utbildningsdag riktad mot finans och försäkringsbranschen. Rubriken för utbildningsdagen är:  Corporate Innovation, Co-learning day.

Bland de inbjudna talarna finns: David Jönsson, Head of Concept & Development, BetterWealth, Helena Mueller, Co-Founder & Chief Commercial Officer, Doconomy, Mats Dahl, Head of the Center of Excellence for Data, AI & Emerging Technology, KPMG Sweden, Andreas Graflund, Chief Executive Officer, GrafCap AB och Klas Malmén, samordnare för Innovationscentret på Finansinspektionen.

– För att jobba med ’disruptive’ innovation är det nödvändigt att jobba med ’open innovation’ eftersom man omöjligen kan ha hela den nödvändiga innovationskompetensen inhouse. Man måste kunna vara entrepreneur och intrapreneur, inte minst mot den egna organisationen då det brukar finnas i stora organisationer väldigt starka krafter som verkar mot förändringar och risker. Vi kallar det “Corporate Immune System”, det som internt står emot allt som är nytt och vägra att utmana eller t o m kannibalisera på sig själv. Men vågar man inte göra det så kommer nya aktörer att göra det istället, säger Arne Hansson.  

Arne Hansson anser att graden av innovation ökar väldigt snabbt i finansbranschen i samband med de stora megatrenderna som hållbarhet, digitalisering, demokratisering och personalisering, men även ökade krav på öppenhet och transparens i samhället, och även bättre datasäkerhet 

– Detta utgör en väldigt bra grogrund för att innovationstakten ska öka i finanssektorn. Då är det viktigtatt finansaktörerna är på tårna, jobbar med ’open innovation’, är beredda att lära sig av varandra och samskapa innovationer. ’Open innovation’ är motsatsen till att innovation är något som sker på en låst FoU-avdelning. I dagens väldigt komplexa värld fungerar det inte längre att se innovation som någonting som sker bakom dörren på en låst forskning- och utvecklingsavdelning. Genom att träffa andra och utbyta idéer och kompetenser ökar möjligheten att fånga och utveckla innovativa idéer, hitta nya kombinationer och nya affärer som ingen tidigare tänkt på. Och detta utesluter inte nödvändigtvis möjligheter till IP- och patentskydd, säger Arne Hansson.

”I dagens väldigt komplexa värld fungerar det inte längre att se innovation som någonting som sker bakom dörren på en låst FoU-avdelning.”

Ideon Science Park, Nordens första science park och en av Sveriges ledande med cirka 500 bolag, är även Sveriges första science park att få certifiering enligt FN:s globala hållbarhetsmål.

Vilka är de tre viktigaste fördelar med ”open innovation” och kommande innovationsutbildningen?
– Den första fördelen handlar om att säkerställa att man lär sig av varandra, att man jobbar med co-learning och delar de bästa kunskaper man besitter. Hela branschen står i stort sätt inför samma utmaningar och kan lära av varandra. Andra fördelen är att lära sig att ta steget mot innovation; den som går först brukar skaffa sig en konkurrensfördel. Sist men inte minst så blir man medlem i ett innovationsnätverk vilket säkerställer att man alltid är i framkant.

– Innovation – förnyelse – är avgörande för att möta alla utmaningar som världen står inför: global uppvärmning, energibrist, åldrande befolkning, hälsoproblem, sociala problem, säkerhetsrisker med mera. Innovation är också viktigt för hållbar tillväxt och att anställda och kunder vågar tro på framtiden i ett bolag. Eller för att ett lands eller en regions näringsliv / bransch och ekonomi ska klara sig väl i den globala konkurrensen, säger Maria Pellborn, Realtids vd sedan en månad tillbaka.

Varför gör Realtid detta?
– Vi vill bidra med kunskap och nätverk. Vi kommer titta mer på kunskapsområdet som jag hoppas kunna bli ett nytt affärsområde för Realtid. Jag har också erfarenhet som coach och rådgivare i Mastercard och från impact start ups-program när jag hjälpte innovativa företag att matchas med etablerade företag och ibland med kommuner. Jag har också erfarenhet av open banking och social innovation som jag var med och byggde upp på SEB.

– Jag har tidigare jobbat med personer inom Ideon och sett hur de framgångsrikt etablerat nätverk för öppen innovation. 

Vad hoppas du på för resultat?
– Förhoppningarna är att vi kan bidra till att skapa ett mer konkurrenskraftigt finansliv genom att lyfta kunskap, säger Maria Pellborn.

Vill du veta mer? Läs och anmäl dig här>>

Platsannonser

Logga in