Hushållens direkta investeringar ökar i aktiefonder

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

Vid utgången av det första kvartalet 2023 uppgick den totala fondförmögenheten i svenska fonder till 6 267 miljarder kronor. Detta är en ökning med 369 miljarder kronor, motsvarande en uppgång på 6,3 procent, jämfört med föregående kvartal. Den stigande fondförmögenheten förklaras av positiva nettotransaktioner samt en gynnsam börsutveckling.

Realtid.se

De totala nettoinvesteringarna uppgick till 50,6 miljarder kronor. Hushållens direkta nettoinvesteringar uppgick till 4,9 miljarder kronor. Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 1102 miljarder kronor under första kvartalet. Det är 69,6 miljarder kronor mer i jämförelse med föregående kvartal och 20,3 miljarder kronor mindre än första kvartalet 2022. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

För hushållen var den största ökningen i fondtypen Aktiefonder, 9,2 procent av fondförmögenhet.
Hushållen hade positiva direkta investeringar i Aktiefonder, Räntefonder och i Fond-i-fonder.
Blandfonder var den enda fondtypen med negativa nettoinvesteringar totalt, minus 6,4 miljarder kronor.

Aktiefonder var den fondtypen med högst nettoinvesteringar totalt, 38 miljarder kronor.
Utländska ägares nettoinvesteringar uppgick till 12,4 miljarder kronor under kvartalet.

Annons

Kvartalets genomsnittskurs för en euro var 11,19 kronor jämfört med 10,93 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 10,43 jämfört med 10,72 kronor föregående kvartal. Effekten av dessa kursförändringar är att fondernas placeringar i euro har ökat i värde och i amerikanska dollar minskat i värde räknat i svenska kronor.

Under första kvartalet har det tillkommit 14 nya fonder och två tidigare aktiva fonder har avslutats eller absorberats. Totalt noterades 835 aktiva svenska fonder vilket är tolv fler än föregående kvartal.
Fondförmögenhet, mdkr

Annons