Hushållen lånar allt mindre

Taggar i artikeln

Lån SCB
Publicerad
Uppdaterad

Hushållens likvida sparande uppgick till 51 miljarder kronor vid utgången av kvartalet. Det är 28 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Samtidigt var den årliga tillväxttakten för hushållens lån 2,5 procent.

Realtid.se

Vid utgången av kvartalet uppgick hushållens nysparande i likvida tillgångar till 59 miljarder kronor. Samtidigt ökade lånen med 8 miljarder kronor. Det likvida sparandet var således 51 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Under kvartalet nettoköpte hushållen börsnoterade aktier för 7 miljarder kronor och fondandelar till ett värde av 27 miljarder kronor.

Bankinlåningen uppgick till minskning 10 miljarder kronor, vilket är en minskning med 68 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

Annons

Vid utgången av kvartalet uppgick hushållens totala lån till 5 215 miljarder kronor, vilket ger en årlig tillväxttakt på 2,5 procent.

Hushållens nettoupplåning under kvartalet uppgick till 8 miljarder kronor. Det är en minskning med 60 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

Annons