Finans Nyhet

HQ:s kassa påfylld

Publicerad

Nyemissionen i HQ tecknades till 143,6 procent.

HQ AB meddelar på torsdagen utfallet av bolagets pågående nyemission. Bolaget har fått in de 31,4 miljoner kronor som bolaget vill fylla kassan med för att fortsätta driva de skadeståndsprocesser som ligger i domstol.

Totalt tecknades emissionen till 87,3 procent med teckningsrätter. Dessutom fanns ett stort intresse för att delta i emissionen vilket gör att garanterna inte behöver gå in med några pengar.

Det är ännu oklart hur den exakta fördelningen mellan ägarna blir efter det att nyemissionen registrerats.

Annons

Det är heller inte känt om familjen Qviberg tecknad någon del av emissionen. De 12,7 procent som inte tecknades via teckningsrätter motsvarar ungefär det innehav som Qviberg-familjen hade i HQ före emissionen.

Annons