Finans Nyhet

HQ överklagar kammarrättsdom

Publicerad

HQ kämpar för att få talerätt mot FI:s beslut att återkalla bankens tillstånd.

Realtid.se

HQ har överklagat kammarrättens dom om att inte medge HQ talesrätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla HQ Banks tillstånd, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Enligt Kammarrättens dom som meddelades i slutet av februari anser domstolen inte att HQ AB drabbats direkt av Finansinspektionens beslut.

Domstolen menar att HQ AB inte var ägare till banken vid tidpunkten för överklagandet till kammarrätten eller vid rättens prövning av målet.

Annons

Det krävs att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att målet ska tas upp.

Annons