Finans Nyhet

”Hoppas att politik kan ersättas med rättssäkerhet”

Publicerad

Affärskvinnan och tv-kändisen Tone Oppenstam ska överklaga förvaltningsrätten dom. ”Det är politik som nu ligger till grund för beslut – ej lagen”, skriver Tone Oppenstam i en personlig kommentar.

Realtid.se

Tone Oppenstam tänker inte nöja sig med utslaget i förvaltningsrätten, som Realtid.se rapporterade om på torsdagen. Ett överklagande är att vänta.

”Förvaltningsrätten har följt Skatteverkets linje utan att ta till sig bolagets konkreta bevis, EU direktiv eller prejudikat. Det behövs en högre instans för att få en rättvis dom”, skriver hon i en kommentar till Realtid.se.

Tone Oppenstam berättar att hon även ska ansöka om dispens för att kunnalyfta rättsfrågorna direkt till Högsta förvaltningsrätten.

Annons

Skattetvisten rör moms, arbetsgivaravgifter och oredovisad lön i Q-Apartment under ett antal år. Nyckelfrågan är om bolaget drev en hotellrörelse eller bostadsrättsförening i Åre-projektet Grand Residence.

Tone Oppenstam har hela tiden hävdat att det rör sig om en hotellrörelse där bolaget har rätt till momsavdrag för exempelvis renoveringar. Men Skatteverket hävdar motsatsen.

Tone Oppenstam har under rättsprocessens gång berättat att hon i ett tidigt skede tagit kontakt med Skatteverket för att få hjälp. Hon anser därför att rätten bör ta hänsyn till Skatteverkets utredningsskyldighet ”när bolag deklarerar öppet och ber om hjälp i form av kontrollmöte”.

Annons

Hon vill även att en högre instans ska ta upp frågan om Skatteverket gör rätt i att peka på undandrag av skatt då bolaget ”inte tagit ut en krona av bolagets ingående moms på skattekontot”.

Tone Oppenstam menar att bolaget inte ville röra pengarna under tiden som Skatteverkets utredning pågick.

Beträffande ägandefrågan av lägenheterna och rörelsekostnaderna anser Tone Oppenstam att det är bevisat genom kontotransaktioner, finansierings-, pant- och borgenshandlingar att bolaget är ägare.

Annons

”Ingen annan part har tagit på sig köp av användningsrätter och rörelsekostnader. Händelseförlopp framkommer båda av bokföring och årsredovisning”, skriver Tone Oppenstam.

Enligt henne har bolaget Q-Apartment aldrig tagit emot en revers för köp av fastighet på 35 miljoner kronor från bostadsrättsföreningen.

Hon skriver att det framkommer tydligt att handpenning blev betald i form av en efterskänkt revers på 17,7 miljoner kronor och full ersättning samt att tillträdet var den 28 augusti 2008.

Bolaget betalade då även utlägg som föreningen hade gjort på deras lägenheter fram tills tillträde på 25,6 miljoner kronor.

Den totala summan som bolaget betalade för lägenheterna landade på 58.434.000 kronor. Vilket är något som framkommer i årsredovisningen, menar Tone Oppenstam.

”Det är inte siffror eller datum man trollar bort i ett bolag med bankfinansiering. Det framkommer både av bolagets och föreningens bokföring samt bank- och pantavtal. Det säger sig själva att efterhandskonstruktioner med sådana belopp och bankbelåning med 100 % pantsättning är helt omöjlig att genomföra”, skriver Tone Oppenstam.

Hon fortsätter:

”Hur kan en rättsstat undvika att lägga sådana fakta till grund för att undanhålla bolaget inbetalad moms. Det är politik som nu ligger till grund för beslut – ej lagen”.

Tone Oppenstam skriver att Skatteverkets utredningsskyldighet och handläggning av ärendet har kritiserats av en tidigare medlem av Skatterättsnämnden. Enligt henne beskriver den tidigare medlemmen händelserna som normala affärshändelser där bolaget har avdragsrätt för moms.

Tone Oppenstam avslutar mejlet med:

”Bolaget hoppas att politik kan ersättas med rättssäkerhet i nästa instans”, skriver hon och tillägger:

”Förvaltningsrättens beslut är en större förlust för det svenska företagandet i allmänhet än för mig som enskild företagare”.

Annons