FinansNyhet

Holstein och Kumlin vill till börsen med ifrågasatt bolag

Publicerad

Svante Kumlin och Fredrik Staël von Holstein vill ta in fem miljoner euro och börsnotera Inkclub-utmanaren Eco Supplies. När samma bolag skulle in på börsen senast panikstoppades noteringen.

David Hässler

Svante Kumlin är inte välkommen tillbaka till Aktietorget, efter att han undanhöll information om en konkurs 1992 inför noteringen av Eco Supplies i april 2006.

Det var ett tips från en privatperson som räddade Aktietorget från att notera ett bolag med hemlighållet förflutet. Svante Kumlin beskrevs dessutom i flera tidningar som en ”nyckelfigur i Trustor-härvan”, trots att han aldrig åtalades.

”Jag har inte legat bakom något banklån från Belgien till Trustor, vilket felaktigt påstås”, skrev han själv till Veckans Affärer.

Annons

”Det enda jag gjorde var att vidarebefordra en bankkontakt i Luxemburg till Peter Mattsson på bolaget Trustor.”

Nu vill Svante Kumlin börsnotera Eco Supplies igen. Då gäller det att först bygga upp något stort.
Företaget säljer begagnade skrivarpatroner på telefon – en produkt som ofta sålts med aggressiv telemarketing av andra bolag.

Ett av de värsta exemplen är bläckimperiet Scandinavian Business Systems Ltd, SBS, som registrerade en filial i Malmö 1998. Företagets telefonförsäljare lurade dem som svarade i telefon hos andra företag att köpa skrivarpatroner eller lysrör genom att påstå att de brukade köpa av SBS eller att de skulle få en handdator som tack – metoder som blir olagliga den 1 juli i år med den nya marknadsföringslagen.

Annons

Kunderna klagade och branschorganisationen Svensk Handel varnade för SBS. Företaget försvann från Malmö 2002, men affärsmodellen blev en förebild för flera liknande företag i staden.

Samtidigt försattes SBS i konkurs i Storbritannien med skatteskulder på 40 miljoner kronor över hela Europa. Kronofogden drev in sex miljoner kronor. Skulder på elva miljoner har preskriberats. SBS har fortfarande åtta miljoner kronor kvar i skatteskuld.

Efter att ha blivit utkastad från Aktietorget 2006 behövde Svante Kumlin ett nytt ansikte till bolaget. Han rekryterade it-entreprenören Johan Staël von Holsteins bror Fredrik Staël von Holstein som vd och frontfigur, men behöll sitt inflytande över hur bolaget skulle organiseras.

Annons

– Jag är inte helt hundra insatt i alla bolagen som finns och har funnits, säger Fredrik Staël von Holstein till Realtid.se.

– Men Eco Supplies har ingenting med SBS att göra mer än att det är samma affärsmodell.

Nu ska omvärlden få upp ögonen för affärsmodellens möjligheter. Den europeiska marknaden för begagnade skrivarpatroner är värd fyra och en halv miljader euro, enligt Svante Kumlin.

– Vi ska ta en procent, vilket i bästa fall innebär innebär en omsättning på en miljard kronor, säger han till Realtid.se.

För att göra det behöver han köpa andra telemarketingbolag. Till det behöver han pengar.

– Bolaget undersöker terrängen, om det är möjligt att göra en emission, säger Svante Kumlin.

– Intentionen är att ta in fem miljoner euro, säger Fredrik Staël von Holstein.

– Emissionen sker i aktiebolaget eftersom det är holdingbolaget. Jag räknar med att vi inom en och en halv månad har stängt emissionen.

Vilka ska teckna sig för emissionen?

– Framför allt franska venture capital-bolag. Det bolag som hjälpt oss är starka i fransktalande länder. Vi för även lite diskussioner med svenska, egentligen skandinaviska fonder. Vi är mitt uppe i en roadshow.

Pengarna ska bli köpeskilling för tre telemarketingbolag som Eco Supplies redan har löfte om att få köpa.

– Vi har ingått letter of intent, vi har ett term sheet, vi har gjort due diligence. Vi är överens om pris och så vidare. Så fort vi stängt emissionen kommer vi att köpa dem.

Eco Supplies säljer i dag bara till företag. Med hjälp av de tre telemarketingbolagen ska företaget börja sälja samma produkter till konsumenter.

Varför har ni inte berättat om emissionen för myndigheterna?

– Vi tänkte gå ut med information, men vår financial advisor sa att vi inte kunde göra det. Det finns ingen nödvändighet att gå ut med vad vi gör, säger Fredrik Staël von Holstein.

Eco Supplies är ett privat aktiebolag, utan samma informationsplikter till aktieägarna som i ett publikt aktiebolag. Men för att få göra en emission eller notera bolaget måste det bli publikt. Ett publikt aktiebolag måste måste offentliggöra ett prospekt om de vill ta in mer än en miljon euro från mer än 100 personer.

En emission måste tas upp på en bolagsstämma, men varken Finansinspektionen eller Bolagsverket har hört något från Eco Supplies sedan den 15 september 2006. Eco Supplies måste hålla nästa bolagsstämma senast den 30 juni i år.

– Vi har gjort konsoliderade årsredovisningar under alla år. Vi har filat på år 2006 och håller på att stänga 2007. Vi försöker vara så transparenta som möjligt. Det är därför vi har så mycket IR-information på hemsidan, säger Fredrik Staël von Holstein, som själv inte varit med på någon bolagsstämma sedan han tillträdde som vd i höstas.

Ni har inte haft någon extrainsatt stämma med anledning av emissionen?

– Inte vad jag känner till. Emissionen är inte klar. Vi diskuterar med olika investerare. När det finns intresse kommer vi att gå tillbaka till alla aktieägare, bland annat till svenska fonder som äger aktier, och informera om vad som gäller – om det blir aktuellt. Det är inget som är påskrivet.

Men emissionen ska vara genomförd om en och en halv månad?

– Jag har ingen kommentar till om vi kommer att klara det. Vi har talat med tolv fonder i Centraleuropa varav tio vill ha ett andra möte. Det handlar om en försiktig expansionsplan där vi håller hårt i våra pengar.

Om emissionen blir av, så ska det svenska holdingbolaget noteras.

– Förr eller senare kanske vi sätter det här bolaget på börsen någonstans. Kanske blir det i Centraleuropa, säger Svante Kumlin.

– I och med att vi varit lönsamma sedan starten är vi ett intressant objekt för en börsintroduktion, säger Fredrik Staël von Holstein.

– Förmodligen blir det i ett land där vi redan har ett varumärke eller omsättning, som Tyskland, Holland, Frankrike eller Belgien.

Att försöka notera bolaget i Sverige igen är inte aktuellt.

– Moderbolaget finns i Sverige, men det har ingen operativ verksamhet alls. Det är bara ett holdingbolag. Hundra procent av intäkterna och försäljningen sker i Centraleuropa, säger Fredrik Staël von Holstein.

Att notera Eco Supplies på Aktietorget igen skulle bli svårt. Enligt reglerna behövde Svante Kumlin bara redogöra för fem år bakåt i tiden inför noteringen 2006, vilket han gjort i det prospekt som Finansinspektionen godkänt. Aktietorgets vd Patrik Engellau valde ändå att stoppa noteringen. Eco Supplies hotade att stämma Aktietorget, men nöjde sig med en förlikning. Men Patrik Engellau har inte glömt. Om inget avgörande förändrats i bolaget, så är Eco Supplies inte välkomna tillbaka.

– Om ett bolag är olämpligt vid en tidpunkt så är de inte mer lämpliga vid en annan tidpunkt om ingenting har ändrats, säger Patrik Engellau till Realtid.se.

Hur lång är din preskriptionstid?

– Jag tror att den är ungefär 107 år eller så, säger Patrik Engellau.

Annons