Finans Nyhet

H&M ökar vinst och utdelning

Publicerad

Hennes & Mauritz redovisar en vinst efter finansnetto på 11 005 miljoner kronor för helåret 2003-2004. Det kan jämföras med vinsten på 9.609 miljoner kronor motsvarande period året före.

Omsättningen ökade till 53.695 miljoner kronor, jämfört med 48.238 miljoner kronor.

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 8 kronor, en ökning från 6 kronor föregående bokslutsår.

Under 2005 planerar bolaget att öppna 145-155 nya butiker. Däribland tre butiker på Irland och en butik i Ungern, vilket är nya marknader för bolaget.

Annons

Under fjärde kvartalet redovisade bolaget ett resultat efter finansnetto på 4 056 miljoner kronor vilket är en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen steg med 14 procent till 15 874 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen steg till 25,0 procent jämfört med 22,9 procent motsvarande period året innan.

H&M:s styrelse föreslår en ny utdelningspolicy. Orsaken är att resultatförbättringen under de senaste åren givit koncernen en likviditet som för närvarande bedöms ligga över vad som kan komma att behövas för H&M:s fortsatt kraftiga expansion. Utdelningsandelen bör enligt styrelsen motsvara hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen också föreslå att beräknad överskottslikviditet kan delas ut.

Annons

H&M:s amerikanska verksamhet visar en ”kraftig” lönsamhetsförbättring även under det fjärde kvartalet, skriver H&M vidare i bokslutet.

Den sjunkande dollarkursen och en förbättrad styrning av varuproduktionen har inneburit lägre priser till kunderna samt en högre bruttovinst, skriver bolaget. Det genomsnittliga försäljningspriset per artikel har varit fyra procent lägre under året jämfört med förra året. Det innebär att försäljningsökningen i jämförbara valutor med 12 procent motsvarar en volymökning med 16 procent.

TT

Annons

Annons