Finans Nyhet

Helena Östman

Publicerad

.. informationschef på Finansinspektionen. Vad är det här med trafikljus för någonting som ni ska införa för försäkringsbolagen?

– Det är ett stresstest på försäkringsbolagen. De är till för att upptäcka om bolaget har ekonomiska problem, om vi misstänker att de till exempel inte kommer att kunna betala ut de pengar de har åtagit sig att betala.

Hur ser trafikljusen ut?

– Det ser ut som vanliga trafikljus. Grönt signalerar att allt är bra. Gult visar att det fortfarande är under kontroll, men att det kan finnas problem. När det visar rött så är det en indikation på att vi (FI) måste analysera bolaget för att se vad som är fel och eventuellt vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Annons

Vad kan ni vidta för åtgärder?

– Vi kan förelägga en åtgärdsplan som bolaget måste följa. Fungerar inte det så kan vi ge bolaget en varning följt av böter.

Trafikljusen kommer inte att vara tillgängliga för allmänheten att se. Borde det inte vara lämpligt att pensionsspararna få se vilka bolag som ligger risigt till?

Annons

– Nej, trafikljusen ger nämligen en alldeles för grov och enkel bild. Innan vi har analyserat bolaget vill vi inte skapa onödig och ogrundad oro. Jag skulle likna det vid ett flygledartorn. Vid första anblicken på något fel meddelar man inte passagerarna utan att först ta reda på att något verkligen är på tok. Om vi sedan finner att försäkringstagarnas intressen är hotade så informerar vi dem naturligtvis. Vi vill inte uppleva en till livbolagkris.

Varför införs det nu?

– Det beror främst på ett nytt regelverk från EU som tillåter friare placeringsregler för försäkringsbolagen. Därför anser vi det vara nödvändigt med en bättre kontroll.

Annons

När införs trafikljusen?

– Vid årsskiftet.

Annons