Finans Nyhet

Harvard-professorer sågar Finansinspektionen

Publicerad

Forskningsrapport visar stora brister i FI:s övervakningsmöjligheter.

FI har för få anställda, för lite kompetens och för mycket ansvar. Det är slutsatserna i en forskningsrapport gjord vid Stockholmsuniversitet.

Anmäl dig till Realtid.ses nyhetsbrev Finans & Försäkring som skickas ut varje fredag

Finansinspektionen har färre anställda och mindre resurser än liknande myndigheter med samma ansvar i andra länder. Samtidigt har finanskris, EU-regler och utökat granskningsmandat gjort att Finansinspektionens arbetsuppgifter vuxit snabbare än myndighetens resurser.

Annons

Slutsatserna presenteras i en forskningsrapport av Harvard-professorerna Howell E. Jackson samt James S Reid. Rapporten har gjorts på uppdrag av Centret för kommersiell rätt vid Stockholms universitet. De bägge professorerna ger en dyster bild av FI:s möjligheter att övervaka de företag som verkar på finansmarknaderna.

Förutom att FI är underbemannat uppges myndigheten också ha svårt att behålla medarbetare längre än ett par år. Detta samtidigt som myndigheten haft svårt att locka till sig personer med rätt specialistkompetens inom ekonomi och juridik.

Detta väcker frågor kring hur väl myndigheten kan utöva sin tillsyn av finansmarknaden i Sverige, skriver professorerna. De efterlyser också ett utökat samarbete mellan Finansinspektionen och Riksbanken, särskilt med tanke på de makroekonomiska osäkerheter som finns i de finansiella systemen.

Annons

Forskningsrapporten grundar sig i huvudsak på intervjuer med anställda på Riksbanken, Riksgälden, personer verksamma på finansmarknaden samt med Finansinspektionens anställda.

Johanna Petersson Cervenka

Annons