Foto: Stina Stjernkvist/TT
Jämställdhet

Här är finansbolagen som är bäst på jämställdhet

Sammanlagt placerade sig elva finansbolag på Allbrights gröna lista för jämställda börsnoterade bolag 2020. Inspiration till fortsatt förbättring finns i fastighetsbranschen, enligt Amanda Lundeteg, vd för Stiftelsen Allbright.

Uppdaterad 2021-03-08
Publicerad 2021-03-08

Det finns både ris och ros vad gäller utvecklingen av jämställdhet inom finansbranschen, enligt Stiftelsen Allbrights senaste rapport om jämställdhet i svenskt näringsliv. Medan investeringsbolaget Investor utmärker sig bland samtliga svenska börsnoterade bolag som den enda som haft en jämställd ledningsgrupp varje år under de senaste tio åren så är även 6 av 15 av de minst jämställda bolagen inom finanssektorn. Fler finansbolag finns samtidigt på Allbrights gröna lista på börsnoterade bolag som var jämställda 2020.

Utöver Investor, som utklassar alla andra bolag, så finns även följande bolag på gröna listan: Avanza Bank Holding, Catella, Creades, Eastnine, Trention, Öresund, Collector, Kinnevik A, Resurs Holding och Industrivärden

Jämställda och icke-jämställda finansbolagen 2020
Gröna listan (jämställd 2020)
Skämslistan (ej jämställd 2020)
Investor ABure Equity
Avanza Bank HoldingHavsfrun Investment
CatellaLatour
CreadesLundbergföretagen
EastnineNAXS
TrentionSvolder
Öresund 
Collector 
Kinnevik A 
Resurs Holding 
Industrivärden  
Källa: Allbrights rapport ”Mycket gjort. Mest kvar”

 

Det finns många bolag inom finans och industrin på skämslistan. Finns det någon förklaring till varför dessa bolag inte gör bättre ifrån sig?
– Flera av finansbolagen har förhållandevis små ledningsgrupper och därmed är möjligheterna för kvinnor att ta plats än mer begränsade jämfört med i stora ledningsgrupper. Män tenderar att premiera män och finansbolagen är absolut inget undantag på den fronten. När vi kartlade finansbolagen specifikt för några år sedan noterade vi även att det inom finans råder en machokultur - du ska vara uthållig, kunna jobba mycket och vara extremt tillgänglig. En ganska omodern kultur som inte tycks attrahera moderna kvinnor och män som söker möjligheten att kunna kombinera familjeliv med karriär, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright, till Realtid.

Hon fortsätter:

– Gällande industrin så ser vi här många gamla bolag där gamla strukturer också lever vidare. Fördomarna gentemot kvinnor och minoriteter sätter käppar i hjulet. Men även oproffsiga rekryteringar. Istället för att kompetens får stå i fokus tycks vänskapsband vara den bästa meriten.  

Vad bör dessa bolag göra för att åtgärda situationen på kort och lång sikt?
– Både finans och industrin borde snegla på fastighetsbranschen som gått från 18 procent kvinnor till nära 40 procent kvinnor under senaste årtiondet, denna bedrift tack vare ett oerhört målmedvetet arbete där man fokuserat på både struktur och kultur. Branschen har satt tydliga tidsbestämda procentuella representationsmål. De har utbildat medarbetare och chefer i jämställdhet och normkritik. De har gjort branschen mer attraktiv för kvinnor och fler kvinnor har således sökt sig till branschen, säger Amanda Lundeteg.

Platsannonser