Här är bostadsbolagen som kan gå ihop

Efter fusionen väntas Joakim Alm, vd Alm Equity, bli vd för det sammanslagna bolaget.
Publicerad
Uppdaterad

Bostadsutvecklaren Alm Equity och Svenska Nyttobostäder föreslås gå samman i en affär värd cirka 2,5 miljarder kronor. Formellt sker detta genom att Svenska Nyttobostäder går upp i Alm Equity. Båda bolagen är listade på First North.

Finwire

Aktieägare i Svenska Nyttobostäder får en ny aktie i Alm Equity för fjorton stamaktier i Svenska Nyttobostäder. När det gäller preferensaktier får aktieägare i Svenska Nyttobostäder en ny preferensaktie i Alm Equity för 1,26 preferensaktier i Svenska Nyttobostäder.

När fusionen är slutförd kommer Alm Equitys aktieägare att äga 77,7 procent av kapitalet samt 68,1 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget.

– Genom att slå samman bolagen skapar vi förutsättningar att utveckla den potential som finns i Svenska Nyttobostäders tillgångar och frigöra kapital genom försäljningar. Vi förbättrar även våra finansieringsmöjligheter och minskar de totala kostnaderna med en gemensam organisation. Alm Equity har aldrig varit, och kommer aldrig bli, passiva kapitalförvaltare. Vår kärnkompetens ligger i att vara anpassningsbara och skapa nya möjligheter att utveckla värden när förutsättningar förändras. Det är min fulla övertygelse att detta är det absolut bästa sättet att tillvarata värdet som finns i Svenska Nyttobostäder och kommer att gynna både deras och ALM Equitys aktieägare, uppger Maria Wideroth, styrelseordförande i Alm Equity.

Annons

Styrelsen i Alm Equity utreder möjligheten att under nästa år notera det fusionerade bolaget på Nasdaq Stockholm.

Det sammanslagna bolaget bedöms ha ett substansvärde om 125 kronor per aktie, baserat på utgången av förra året.

Affären kräver godkännande vid bolagsstämma för respektive bolag. Aktieägare motsvarande 34,0 procent av kapitalet och 63,4 procent av rösterna i Alm Equity har åtagit sig att rösta för fusionen. Aktieägare representerande 79,9 procent av kapitalet och 79,4 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder, exklusive aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av Alm Equity, har åtagit sig att rösta för fusionen.

Annons

Alm Equity ser flera möjliga synergier genom sammanslagning. Vad gäller intäkter väntas dessa inkomma stegvis under en period av sex år. Totalt beräknas effekterna uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor i bruttoresultatet, varav avyttringar motsvarar cirka 0,4 miljarder kronor.

Kostnadssynergierna väntas uppgå till 20 miljoner kronor per år med full effekt inom två år.

Bolaget har även säkrat en vd och styrelse. Efter fusionen väntas Maria Wideroth, Joakim Alm, Johan Unger, Johan Wachtmeister och Gerard Versteegh ingå i styrelsen och Joakim Alm vara vd för det sammanslagna bolaget.

Annons

Annons