Finans Nyhet

Handelsstudenter slår sig själva för bröstet

Publicerad

Röstar fram egna utbildningen som ledande i ny uppsats. ”Hade det funnits högre betyg än A hade de förtjänat det”, kommenterarexaminatorn.

Handelshögskolan i Stockholm har Sveriges bästa utbildning i ekonomi. Den slutsatsen drar Johannes Hultberg och Per Jacobsson, som själva läser vid Handels.

– Det är inte vi som säger det, det är studenterna själva, säger Johannes Hultberg.

De stödjer sig på hur 1.312 studenter svarat i en egen webbenkät som de mejlade till 2.544 studenter på 24 högskolor. Studien ingår i en masteruppsats inför examen.

Annons

De insåg från början att de kunde bli anklagade för att vara jäviga.

– Vi ville inte att folk skulle tänka att här kommer det några killar från Handels som ska visa upp den egna utbildningen, säger Per Jacobsson.

För att inte påverka vem som svarade och hur försökte de dölja vilken högskola de själva gick på i kontakten med studenterna i studien.

Annons

Ändå valde opponenten, som har till uppgift att skjuta in sig på svaga punkter under examinationen, att uppehålla sig mycket just kring trovärdigheten. Flest svar i enkäten, 101 stycken, kom från den egna högskolan.

– För trovärdighetens skull hade det bästa varit om den här uppsatsen gjorts på ett annat ställe, konstaterar handledaren Anders Richtnér.

Men examinatorn jublade och Anders Richtnér är också imponerad.

Annons

– Det är ett enormt gediget och innovativt arbete som de har gjort. På en övergripande nivå är det väldigt intressanta slutsatser. Men det är en studentuppsats – man får tolka resultatet med försiktighet.

Andra rankingar brukar ta hänsyn till hur framstående högskolorna är inom forskning.

Här har istället studenterna själva fått lyfta fram vad som är viktigt: antal lärarledda timmar hur många studenter som måste trängas i samma klass.

Dessutom sätter studenterna värde på den sociala filtreringen – hur lätt det är att göra karriär tack vare skolans namn. Här ligger Handelshögskolan i Stockholm bra till. Kontakterna med näringslivet är välutvecklade. Nästan alla får jobb.

Johannes Hultberg har redan skrivit på för managementkonsulten AT Kearney. Per Jacobsson ska börja hos konkurrenten Quest Group.

Annons