Finans Nyhet

Han reder ut snårig e-handel

Publicerad
Uppdaterad

Ny bok sammanfattar regler kring e-handel. Det är viktigt att öka förståelsen kring krånglig handel på nätet, anser Peter Nordbeck, delägare på advokatfirman Delphi.

Helene Rothstein

Fyra personer har skrivit en bok som handlar om juridik i digitala miljöer som internet.

– Vi konstaterade att det fanns ett behov av en bok som på ett heltäckande sätt beskriver juridiken i digitala miljöer, säger medförfattaren Peter Nordbeck.

Han påpekar att det händer mycket på området, bland annat behövs bloggar och sociala medier placeras in i sitt juridiska sammanhang. Ett annat exempel är den ökande e-handeln som kan innebära stora kostnadsbesparingar för företag och organisationer, inte minst genom användningen av e-faktura.

Annons

– Mycket fokus har tidigare legat på regleringen vid näthandel med konsumenter och vi ville vidga perspektivet och även beskriva vilka regler som gäller vid e-handel mellan företag och när myndigheter använder IT.

Varför behövs en sådan här bok och vem behöver den bäst?

– Boken används som kurslitteratur på juristlinjen vid Stockholms universitet. Men den är också skriven för praktikern som behöver ha kännedom om de regler som gäller i det dagliga arbetet.

Annons

Boken innehåller checklistor som sammanfattar vad som gäller för varje område. Det behövs, menar Nordbeck eftersom regelsystemet är snårigt då flera lagar och regler delvis överlappar varandra.

Hur skulle det snåriga systemet kunna förenklas?

– Många regler bygger på gemensamma EU-regler så handlingsutrymmet för förenklingar är begränsat. Jag tror att sammanställningar av de regler som finns, hur de ska tolkas och samverkar med varandra fyller en viktig funktion för att öka förståelsen. Det är bland annat det som vi har velat uppnå med boken.

Annons

Vilka är de vanligaste missarna som en privatperson gör?

– Att man inte kontrollerar vem som är avtalsparten vid näthandel. Vilket land kommer företaget ifrån, vilka regler gäller? Är det säkert att lämna ifrån mig mitt kontokortsnummer?

Ett annat vanligt fel är att privatpersoner inte läser villkoren och inte vet vilka rättigheter man har som konsument.

– Å andra sidan är det min erfarenhet att företagen vill följa de lagar och regler som gäller vid internethandel och utformar sina system för e-handel och avtalsvillkor därefter.

Vad har varit mest slående för dig när ni skrev boken?

– Att det är roligt att skriva en bok tillsammans med andra experter där alla har olika infallsvinklar. Diskussionerna blir många och leder förhoppningsvis till att frågorna får en allsidig belysning.

När B2B handlar av varandra omfattas dessa parter inte av lika starkt regelverk eftersom ingen part anses vara svagare än den andra; är det hållbart?

– Min uppfattning är att den huvudregel som vi har i Sverige med i princip avtalsfrihet vid avtal mellan företag och organisationer fungerar bra. Det finns sätt att ta hand om avarterna i redan existerande system.

Vad handlar du själv på nätet?

– När jag handlar på nätet blir det mest böcker.

Annons