Storägaren och vd:n i Lundbergs, Fredrik Lundberg.
Finans

Halverat resultat för Lundbergs

Investmentbolaget Lundbergs resultat efter skatt mer än halverades under det tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol. Det visar bolagets delårsrapport. 

Publicerad 2017-11-23

Lundbergs resultat efter skatt minskade till 1 558 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2017, jämfört med 3 237 miljoner kronor för samma period i fjol.

Resultatet per aktie uppgick till 7,85 kronor, jämfört med 19,96 kronor. Nettoomsättningen uppgick till 4 731 miljoner kronor, jämfört med 4 658 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 999 miljoner kronor, jämfört med  3 875 miljoner kronor.

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2017 till 75,2 miljarder kronor eller 607 kronor per aktie, jämfört med 546 kronor per aktie den 31 december 2016. 

För de tre första kvartalen 2017 blev koncernens rörelseresultatet 9 378 miljoner kronor, jämfört med 13 441 miljoner kronor under fjolårets tre första kvartal.

Resultat efter skatt blev 7 771 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 11 914 miljoner kronor för samma period i fjol.

Av delårsrapporten framgår också att i resultatet för 2016 ingår en redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 miljoner kronor beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som intresseföretag.

Platsannonser