Finans Nyhet

Gunnar Strömmer

Publicerad
Uppdaterad

… på Centrum för rättvisa som vunnit diskrimineringsmålet mellan Uppsala universitet och två studenter som nekats plats på grund av sin etniska bakgrund. Vad betyder den här vinsten?

Olle Blomkvist

– Först och främst att de här två tjejerna fått upprättelse. Domstolen har funnit att universitetet behandlat tjejerna felaktigt när de kvoterat bort dem till förmån för studenter med annan etnisk tillhörighet. De har visat att de värnar om rätten till likabehandling oavsett etnisk bakgrund.

Vad betyder det för er organisation Centrum för rättvisa?

– Vi har ju vunnit andra mål, men det här får väl anses som vårt största och mest uppmärksammade. Det var också ett principiellt viktigt mål, och ett kvitto på att vårt engagemang ger resultat.

Annons

Var utgången väntad?

– Jag är ju inte så gammal i branschen men en sak har jag lärt mig av äldre kollegor och det är att aldrig spekulera i utgången. Vi har haft is i magen och räknat med att det kunnat gå åt båda hållen.

75.000 i skadestånd, vad anser du om det?

Annons

– Jag vill understryka att skadeståndet inte varit avgörande för mina klienter utan att få rätt i princip och i sak.

Tror du att det här kommer att hindra andra högskolor och institutioner som vill ägna sig åt kvotering?

– Det återstår att se, men det borde det. Domstolen har ändå gjort en systematisk genomgång av rättsreglerna och det vore uppseendeväckande om högskolorna valde att negligera detta.

Annons

Vad blir nästa steg för Centrum för rättvisa?

– Vi vill ju etablera oss som en aktör att räkna med. Vi kommer att åta oss flera fall inom likabehandling, men även äganderättsfrågor. Vi vill visa att äganderättsfrågor inte bara beror de besuttna utan alla människor i samhället.

Om Centrum för rättvisa

• Centrum för rättvisa är en ideell och partipolitiskt oberoende insamlingsstiftelse, som vill värna att individers fri- och rättigheter skyddas och stärks i Sverige. Organisationen värnar den enskildes rätt mot offentliga rättsövergrepp från EU, stat och kommun.

• Uppsala universitet öronmärkte höstterminen 2003 sammanlagt 30 av 300 nybörjarplatser på juristutbildningen åt sökande med ”bägge föräldrar utrikes födda”. Motivet sades vara att öka den etniska mångfalden i juristkåren.

• Två flickor, Josefine Midander och Cecilia Lönn, nekades utbildningsplats trots att de har bättre betyg än samtliga de 30 sökande som antogs på den etniska kvoten. Centrum för rättvisa menade att hanteringen strider mot grundläggande rättsprinciper om allas rätt att bli behandlade lika och mot lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Annons