Finans Nyhet

Göteborgs finansprofil

Publicerad

Han utses till Göteborgs Finansprofil 2011.

Realtid.se

Anders Osberg, vd för Volvo Treasury Group, har utsetts till Göteborgs Finansprofil 2011.

Vid Finansfrukosten på Handelshögskolan i Göteborg i dag på morgonen offentliggjordes valet. Bakom utnämningen står FinansKompetensCentrum, en ideell förening som projektleds av Business Region Göteborg (BRG).

Ett av skälen, enligt juryn, var hans förutseende och professionella agerande under finanskrisen då Volvos orderbok i ett slag halverades.

Annons

– Jag är stolt över att ta emot den här utmärkelsen från en BRG-anknuten verksamhet som genom energiskt nätverksbyggande främjar finans- och affärslivet i Göteborg, säger Anders Osberg i en kommentar.

Efter nyår tar Anders Osberg ett nytt steg i karriären då han tar plats i Volvo-chefen Olof Perssons nykomponerade koncernledning som CFO. I det nya ansvaret ingår också Volvo Financial Services, Volvo Real Estate och Volvo IT.

Anders Osberg är i dag 50 år och har jobbat nästan hela sitt liv, frånsett några år på Svensk Exportkredit i Stockholm, inom Volvo-koncernen, med start på Volvos internbank Fortos.

Annons

Tidigare pristagare

2010: Sven Norfeldt, vd Dunross & Co.

2009: Lena Apler, vd Collector Finance & Law.

2008: Sara Wallin, vd Almi Företagspartner Väst.

2007: Tore Bertilsson, vice vd och CFO SKF.

2006: Bert Björn, vd AB Volvofinans.

2005: Svante Carlsson, finansdirektör och vice vd Stena AB.

2004: Rolf Wolff, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

2003: Annie Edvardsson, finanschef på handelshuset Ekman & Co, samt Lars Idemark, chef för Andra AP-fonden.

Annons