Finans Nyhet

Goldman Sachs spår ny råvaruprisuppgång

Publicerad

Det var inte länge sedan som investmentbanken spådde råvaruprisnedgång. Nu när sättningen har kommit är det dags för uppgång igen enligt banken.

Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

Nedgången som varit nyligen bedöms ha raderat ut råvaruprisvärden för nästan 100 miljarder dollar i takt med att spekulativa investerare sålde ut.

Råvarprisnedgången uppgick till 11 procent mätt med råvaruprisindexet S&P GSCI som omfattar 24 råvaror.

Annons

Nedgången skedde på bara fem dagar efter konjunkturstatistik som visade på försvagad tillväxt för tjänstesektorn i USA samt färre order för tillverkningsindustrin i Tyskland.

Men redan i slutet på förra veckan började vissa råvarupriser som vete, zink och guld att återhämta sig igen efter bättre sysselsättningsstatistik än väntat i USA.

– Med tanke på storleken för råvaruprisnedgången vi sett nu, så skapar det möjligheter till ytterligare uppgångar särskilt under andra halvåret 2011, säger Goldman Sachs Londonbaserade råvaruchef Jeffrey Currie till Bloomberg.

Annons

För en månad sedan rådde Currie investerare att vara underviktade i råvaror, vilket var helt rätt.

Även om det ser bättre ut nu efter den råvaruprisnedgång som varit, så är Curries råd till investerare att fortfarande vara lite försiktiga under den allra närmaste tiden.

Annons