FondNyhet

Globala aktiefonder ser återigen nettoinflöden

Främst är det amerikanska och asiatiska aktiefonder som sett de största inflödena med 4,6 respektive 1,2 miljarder dollar.
Publicerad
Uppdaterad

Globala aktiefonder har under veckan som avslutades den 25 maj sett ett nettoinflöde för första gången på sju veckor. Investerare nettoköpte globala aktiefonder för 6,2 miljarder dollar.

Rikard Jansson

MSCI:s världsindex har ökat med 3 under perioden efter att ha fallit omkring 12,7 procent under de senaste sju veckorna. Fallet kommer mot bakgrund av rädsla för aggressiva räntehöjningar för att dämpa inflationen som skulle kunna få världens ekonomier in i en negativ spiral, skriver nyhetsbyrån.

Refinitiv Lippers data som Reuters har tagit del av visar också att inflödena till globala aktiefonder beror på att det skapats nya andelar i börshandlade fonder, så kallade ETF:er.

Främst är det amerikanska och asiatiska aktiefonder som sett de största inflödena med 4,6 respektive 1,2 miljarder dollar. För europeiska fonder handlar det om inflöden på drygt 0,1 miljarder dollar. För Kina som dragits med en längre tids covid-nedstängningar var inflödet 0,6 miljarder dollar – även här handlar det om den första veckan med nettoköp på sju veckor.

Annons

För fonder inriktade på enskilda sektorer har fonder med industri-innehav tilldragit sig störst intresse med 0,7 miljarder dollar, medan teknik och finans har sett fortsatta utflöden på 1,7 respektive 1,4 miljarder dollar.

Annons